Câu chuyện

Hiện nay triều đình bị hoạn quan nắm giữ, triều cương nhiễu loạn, thiên hạ rối ren. Nhân dân rơi vào cảnh lầm than, nạn đói hoành hành, thây thất đầy đồng.

Đông Xưởng Đốc Công Tào Chính Khanh lòng dạ độc ác, bắt giữ hoàng đế Chu Đệ giam tại Kim Lăng Đông Giao.

Hoàng Lăng muốn cử hành đại điển nhường ngôi để y thuận lợi đăng cơ làm vua. Sau khi giang hồ hiệp sĩ biết tin thì vô cùng phẫn nộ cùng bàn nhau tìm cách tiêu diệt gian thần. Tuy nhiên do hoàng đế đang bị giam giữ nên hiện tại đành phải nhẫn nhịn, cùng giả trang thành thái giám hộ vệ Tào Chính Khanh, trước đoạt được sự tín nhiệm của y nhằm tìm cơ hội cứu thoát Chu Đệ.

Còn thời gian 1 nén hương thì đại điển sẽ bắt đầu, lúc này sắc trời dần chuyển đen, ngẩng đầu nhìn chỉ thấy mặt trời ban trưa đang dần bị một cái gì không biết tên có màu đen nuốt chửng...

Thiên Cẩu Thực Nhật!

Cuồng phong nổi lên, tất cả những điều này như báo trước có một hồi huyết vũ tinh phong sắp đến.

Cách chơi

Khi Kim Lăng xuất hiện "Mây Hồng", người chơi có thể đến Kim Lăng (500,1089) gặp Nội Ứng Thái Giám báo danh tham gia, đồng thời nhận Thái Giám Phục.

Quy Trình

Giả làm thái giám để được tín nhiệm:

Tào Chính Khanh ngồi xe ngựa từ Kim Lăng Thành Môn (492,1081) chuẩn bị xuất phát đến Đông Giao Hoàng Lăng, lúc này người chơi đã mặc đồ thái giám, giả trang làm thái giám hộ tống dọc đường.

Khi đến thềm đá dưới Hoàng Lăng đột nhiên xuất hiện 1 đám giang hồ hiệp sĩ đến hành thích và phá hoại xe ngựa. Tiếc là Tào Chính Khanh có khinh công không tệ đã dễ dàng tránh thoát trận hành thích này, nhưng nhiều người mai phục trên thềm đá khiến y không thể nào đi tiếp được.

Để giành được sự tín nhiệm từ đó có thể gặp Chu Đệ, người chơi giả trang thái giám phải giúp Tào Chính Khanh đánh lui 1 nhóm giang hồ hiệp sĩ cản đường.

Cứu Chu Đệ:

Mắt thấy đám người cản đường đã bị thanh trừ, Tào Chính Khanh rốt cuộc cũng an tâm và tiếp tục tiến đến Hoàng Lăng;

Sau khi mọi người đến được Hoàng Lăng liền thấy Chu Đệ đang bị bắt giữ. Tào Chính Khanh thấy Đế Vị đã kề ngay trước mắt, tâm thần nhất thời thả lỏng, chính vào lúc này thời tiết Kim Lăng đột nhiên sinh biến, xảy ra hiện tượng Nhật Thực. Trong lúc hỗn loạn thì Hình Quân Khả đột nhiên xuất hiện cứu thoát Chu Đệ.

Diệt Tào Chính Khanh:

Thấy Hoàng Đế Chu Đệ đã được cứu đi, Tào Chính Khanh bừng bừng lửa giận. Lo lắng của người chơi cũng đã hết liền hợp sức nhau tiêu diệt Tào Chính Khanh, vì dân trừ hại.

Lưu ý:

Tất cả người chơi vượt ải thành công đều nhận được phần thưởng tham gia.

Đánh bại NPC trong sự kiện có thể nhận được Phiếu Đổi dùng để đổi Bảo Rương.