Kim Châm Thẩm Gia là thế lực trung lập giang hồ ở phía Đông Thành Đô, chuyên nghiên cứu thuật Kim Châm, kế thừa lý tưởng hành y cứu người, được người đời tôn sùng.

Người của Thẩm Gia hành sự có chừng mực, tuân theo nguyên tắc "Người không phạm ta, ta không phạm người". Tuyệt kỹ Kim Châm khi rút ra có thể lưu thông máu, cứu sống người bị thương

Khi châm vào có thể cách không điểm huyệt, lâm trận khống chế địch, uy lực ngang hàng với Đường Môn, người trong giang hồ không dám xem thường.

Từ sau khi phu phụ trang chủ Thẩm Kình Phong xuất trận diệt giặc, rồi chiến tử ở cổng Gia Dụ Quan, người của Thẩm Gia Trang dần suy yếu, nhưng được sự khôi phục của tiền nhậm trang chủ Thẩm Thương Hải, Thẩm Gia phục hồi lại uy danh.

Thế lực: Trung lập
Đánh giá: Hiệp
Định vị: Tầm xa/Liệu thương
Binh khí: Ám Khí Kim Châm


Đặc sắc võ học: Cứu người bị thương, xả thân cứu người.
Nội công: Kim Quan Ngọc Tỏa Nhị Thập Tứ Quyết
Bộ võ: Tam Dương Huyền Châm.

Người chơi có thể thông qua 3 cách để gia nhập Kim Châm Thẩm Gia: Chính tuyến nhập môn, kỳ ngộ nhập môn, người chơi họ Thẩm có thể trực tiếp trò chuyện để vào.

Nhập môn chính tuyến

Cách nhập môn:

Người chơi họ Thẩm có thể trực tiếp gia nhập Kim Châm Thẩm Gia.

Những người chơi khác có thể đến Thành Đô tìm Cao Thái ở cửa Kim Châm Thẩm Gia, hỏi thủ tục nhập môn.

Người chơi nhập môn thông qua chính tuyến cần đáp ứng những điều kiện nhập môn dưới mới có thể nhận lệnh bài, thông qua nhiệm vụ gia nhập Kim Châm Thẩm Gia.

Điều kiện nhập môn

Điều kiện giang hồ:

Người chơi bắt buộc là vô môn phái, chưa gia nhập vào các thế lực khác, thực lực đạt Giá Khinh Tựu Thục.

Điều kiện thân phận:

Không

Điều kiện võ học:

Không

Kỳ ngộ nhập môn

Người chơi tâm địa lương thiện, sẽ có cơ hội nhận nhiệm vụ kỳ ngộ gia nhập Kim Châm Thẩm Gia, điều kiện xét duyệt của kỳ ngộ nhập môn đơn giản hơn chính tuyến nhập môn, càng dễ dàng để vào Kim Châm Thẩm Gia.

Kim Quan Ngọc Tỏa Nhị Thập Tứ Quyết là công pháp bí môn của Kim Châm Thẩm Gia công pháp này là để tự thân luyện dưỡng, cứu người bị thương, khẩu quyết là "Khấu xỉ tồn thần, yên tân phục khí, bảo dưỡng tinh huyết, bồi đan điền khí, thanh tĩnh tích khí, tinh huyết bất suy, trường sinh bất lão". .

Kẻ đạt mức đại thành sẽ có khí huyết nội lực dồi dào, khi trọng thương, còn có thể tự tổn hại chân khí, hoán chuyển nguyên dương, cứu giúp vạn vật.

Thuộc tính:Thái Cực.

Đặc hiệu nội công:

Kim Quan Ngọc Tỏa: Khi bị tấn công, trong vòng 7s sẽ không bị tấn công nữa, khôi phục 5,5% khí huyết tối đa, 3,6% nội lực tối đa.

Cải tử hoàn sinh: Khi bản thân vào trạng thái trọng thương, khôi phục lượng lớn khí huyết cho người chơi hảo hữu trong vòng 16m xung quanh (55% khí huyết tối đa, 55% nội lực tối đa). Cách thời gian hiệu ứng lần kế tiếp 5 phút.

Thêm hiệu quả “Miễn Tử Hồ Bi”: Tăng 20% sát thương chiêu thức khi đủ tầng.

Nhận nội công

Tầng 1-5, hoàn thành cốt truyện chính tuyến thế lực tương ứng có thể nhận được.

Tầng 6-21, cần phải hoàn thành nhiệm vụ hàng tuần hàng ngày của thế lực, nhận được vật phẩm nhiệm vụ rồi tiến hành đổi.

Tầng 22 trở lên, với điều kiện máy chủ mở bộ nội công thứ 2 của môn phái, hoàn thành nhiệm vụ hàng tuần hàng ngày của thế lực, nhận được vật phẩm nhiệm vụ rồi tiến hành đổi.

Binh khí: Châm.

Ưu: Hồi phục sức.

Tam Dương Huyền Châm: là tuyệt học trấn môn Kim Châm Thẩm Gia.

Hội Nguyên có viết "Tam dương giả, thái dương, dương minh, thiểu dương thị dã", kim châm huyền diệu có thể trị bệnh nhưng phải biết xảo dụng huyền cơ, hiểu rõ thánh lý.

Người dùng chiêu thức này phải am hiểu cách lấy huyệt, phân biệt âm dương, nắm gió nghịch thuận, khí huyết lên xuống. Huyền châm có thể bổ sung khí huyết, cứu chữa người bị thương, cũng có thể tổn thương huyết mạch, gây trọng thương tử vong. Chính hay tà không phải tại châm mà là do người.

Chiêu thức Hình ảnh Hiệu quả
Vân Quyển Lưu Tinh

+ Phục như hoành nỗ, khởi như phát cơ, tạo 3 đòn Ngoại Công sát thương cho mục tiêu.

+ Mỗi lần chính xác mục tiêu chưa đỡ đòn, tự thân trạng "Kim Châm"chồng 1 tầng (giảm 1 điểm tiêu hao nộ khí Thiên Nữ Tản Hoa trạng thái có thể chồng 26 tầng, duy trì 15s).

+ Điểm trị liệu bản thân càng cao, sát thương càng cao.

Kim Ti Đoạn Hồn

+ Thích hư giả thực, thích thực giả hư, tạo 1 đòn Ngoại Công sát thương với mục tiêu.

+ Khi đỡ kích phá, thêm trạng thái “Đoạn Hồn” (Tinh thần hốt hoảng, lần sau tấn công khó để đánh trúng mục tiêu, trạng thái duy trì 3s).

+ Điểm trị liệu tự thân càng cao, sát thương kỹ năng càng cao.

Kim Châm Thức Lạc

+ Lưu khí dĩ chí, thân thủ vật thất, sau đỡ đòn thành công, thêm trạng thái “Thức Lạc” cho bản thân (giảm tốn nội lực chiêu thức thường bộ võ này, có thể xếp chồng 4 tầng, duy trì 18s).

+ Mỗi thi triển 1 lần chiêu thức bộ võ này, xóa 1 tầng trạng thái Thức Lạc.

Thần Châm Truy Mệnh

+ Chiêu thức súc lực, sâu cạn tại chí, xa gần như một, tạo 1 đòn Ngoại Công sát thương với mục tiêu.

+ Nếu khí huyết mục tiêu vượt quá 50%, sẽ kích phát 2 lần sát thương.Chiêu thức căn cứ vào thời gian súc lực tính sát thương, nhiều nhất có thể súc lực 3s. Nếu thời gian súc lực quá 50%, tấn công thêm hiệu quả đánh lui.

+ Điểm trị liệu tự thân càng cao, sát thương kỹ năng càng cao.

Phi Châm Dẫn Huyệt

+ Chí kỳ đương phát, gian bất dung tức, thêm trạng thái “Phi Châm” hoặc “Dẫn Huyệt” cho mục tiêu.

+ Nếu mục tiêu là phe đối địch, thì cho mục tiêu nhận trạng thái “Phi Châm” (khi bị tấn công, nhận thêm sát thương, duy trì 5s).

+ Nếu mục tiêu là hảo hữu, thì cho mục tiêu nhận trạng thái “Dẫn Huyệt” ((hấp thụ sát thương chịu phải, sẽ trả lại sát thương cho bản thân sau khi kết thúc trạng thái hấp thụ lượng sát thương 97%), duy trì 5s).

Thông Kinh Hoạt Lạc

+ Chiêu thức súc lực, như rơi vào vực sâu, tay như chạm hổ, nếu súc lực thành công thêm trạng thái “Thông Kinh Hoạt Lạc” cho mục tiêu (Mỗi giây hồi phục khí huyết nhất định, duy trì 5s).

+ Thời gian súc lực là 5s, mục tiêu duy trì trạng thái hồi huyết chỉ có thể đồng thời tồn tại 1 mục tiêu, hồi phục này không chịu hạn chế của tụ huyết.

+ Điểm trị liệu tự thân càng cao, công lực chiêu thức càng cao, khả năng hồi phục càng mạnh.

Phong Châm Hoán Huyết

+ Chiêu thức súc lực, cây khô gặp nước, diệu thủ hồi xuân, nếu súc lực thành công có thể cứu khỏi cho mục tiêu bị trọng thương ngã trên đất, và hồi phục 15% điểm nội lực và khí huyết lớn nhất của mục tiêu. Đồng thời tinh thần bản thân đều giảm, giảm 85% lượng khí huyết hiện tại.

+ Thời gian chiêu thức súc lực là 3s, chiêu thức chỉ được dùng với đội hữu trọng thương ngã trên đất.

Thiên Nữ Tản Hoa

+ Chiêu thức súc lực, thiên dĩ bất kiến, địa dĩ bất hình, nhân dĩ tâm phúc, nếu súc lực thành công khiến bạn hữu trong phạm vi 15m quanh mình nhận trạng thái “Thiên Nữ Tán Hoa” (Mỗi giây hồi phục lượng lớn khí huyết, duy trì 5s).

+ Thời gian súc lực là 5s, quá trình súc lực ở trạng thái Hoàng Bá Thể.

+ Mục tiêu duy trì trạng thái hồi huyết chỉ có thể đồng thời tồn tại 1, hồi phục này không chịu hạn chế của tụ huyết.

+ Điểm trị liệu tự thân càng cao, công lực chiêu thức càng cao, khả năng hồi phục càng mạnh.

Nhận Võ Học

Tầng 1-3, hoàn thành cốt truyện chính tuyến đoạn 1 của thế lực tương ứng có thể nhận được.

Tầng 4, hoàn thành cốt truyện chính tuyến đoạn 4 của thế lực có thể nhận được.

Tầng 5, hoàn thành cốt truyện chính tuyến đoạn 5 của thế lực có thể nhận được.

Tôn Hiệu Ngoại Trang
Nam Nữ
Thẩm Gia Môn Nhân

Kim Châm Độ Huyệt


Tục Thế

Thế lực Vô Căn Môn ngày càng hung hãng, người bị chúng gây hại ngày càng nhiều, một vị tiền bối trong Kim Châm Thẩm Gia vô tình tìm được sách xưa tổ truyền.

Qua chuyên tâm nghiên cứu vị tiền bối này cuối cùng nghiên cứu ra cách khiến người chơi vô căn biến thành có căn, đây chính là "Diệu Thủ Hồi Xuân" ngày nay. Người chơi top 10 BXH điểm trị liệu có thể nhận được tạp học "Diệu Thủ Hồi Xuân", có thể dẫn người chơi vô căn đến tìm Quản Lý Viên Tục Thế Phòng Thẩm Gia vào Tục Thế Phòng tiến hành tục thế, hồi phục diện mạo vốn có của nam nhân!

Đả thông kinh mạch

Khai thông kinh mạch là cảnh giới cao nhất của Thẩm Gia Huyền Châm, mỗi thời chỉ có 1 đệ tử tân truyền có thể dùng, có thể đệ tử này không phải là bảo chủ cũng không phải là chưởng môn, nhưng hắn nhất định là người có y thuật cao nhất của Thẩm Gia.

Hắn có thể dùng Phi Châm, khiến người khác kích phát tiềm năng của mình, đả thông kinh mạch tắc nghẽn, truyền nội lực lên Kim Châm khiến người được đả thông kinh mạch không bị mất Tu Vi. Đây là tuyệt học của Thẩm Gia, sử dụng cẩn thận.

Hạng 1 điểm trị liệu Thẩm Gia có thể giúp người khác khai thông kinh mạch đả thông các huyệt vị trên người.

Xuất sư thế lực

Sau khi nhận được danh phận cấp 6 của thế lực này, người chơi có thể tiến hành xuất sư ở chỗ NPC thế lực này.

Lợi thế:

Sau khi xuất sư có thể gia nhập các thế lực mới, bát đại môn phái truyền thống, vô môn phái khác.

Giữ lại nội công và bộ võ học.

Ảnh hưởng:

Trong vòng 24 ngày sau khi xuất sư không thể vào lại thế lực xuất sư.

Số tầng nội công của thế lực này giảm 5 tầng, xóa toàn bộ tạp học.

Phản sư thế lực

Người chơi có thể tiến hành phản sư ở chỗ NPC thế lực này bất cứ lúc nào

Lợi thế:

Không có yêu cầu nào, bất cứ lúc nào cũng có thể phản xuất sư môn.

Sau khi phản sư có thể gia nhập các thế lực mới, bát đại môn phái truyền thống hoặc vô môn phái khác.

Ảnh hưởng:

Trong 24 ngày sau khi phản sư không thể vào lại thế lực phản sư.

Xóa tất cả võ học, nội công, tạp học của thế lực này sau phản sư, không thể phục hồi. Sau khi vào lại môn phái này, cần học lại từ đầu.