Câu chuyện

Hoàng Thành Kim Lăng đột nhiên xuất hiện nhật thực, đất trời tuyền một màu đen. Mặt trời tượng trưng cho thiên tử, thiên tượng xuất hiện khiến cho lòng người hoang mang lo sợ.

“Nhật hữu thực chi, diệc khổng chi sửu
Quân hữu nguy cấp, thiên hạ sinh biến”

Trong thời gian ngắn lời đồn đã lan truyền khắp nơi, thiên tinh loạn tượng và quân vương bất nghĩa tất bị trời phạt!

Bè cánh Huệ Đế ngày xưa ùn ùn tụ tập nhân mã âm mưu khởi binh tạo phản. Thiên Tình Công Tử Lăng Vân Vương cũng mang lòng oán hận Chu Đệ, hận nước thù nhà đi đôi, vì vậy Thiên Tình Công Tử đã chuẩn bị gươm ngựa sẵn sàng đi đầu hành thích hoàng đế, triều đình rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc.

Cách chơi

Kim Lăng xuất hiện Nhật Thực, tất cả người chơi tại Kim Lăng phù hợp điều kiện sẽ được tham gia.

Điều kiện tham gia

Chưa tham gia sự kiện đặc biệt nào khác.

Chưa tiến hành các hành vi đặc biệt như bày sạp hàng, áp tiêu.

Quy Trình

Khi mở sự kiện, hệ thống sẽ có thông báo chiêu cáo thiên hạ.

Phản quan tập kết tại 4 cứ điểm phản quân, cứ điểm sẽ không ngừng phái binh tấn công hoàng cung, mà chưởng môn bát đại phái lại dẫn đệ tử của mình xuất phát từ hoàng cung nhằm đánh lui phản quân và tiêu diệt cứ điểm.

Người chơi phải hộ tống chưởng môn đến tấn công cứ điểm phản quân, đánh bại lộ binh sĩ phản quân, thậm chí đến được cứ điểm phản quân tiêu diệt đại tướng cứ điểm. Người chơi cố gắng hết sức hộ tống chưởng môn đến cứ điểm phản quân đồng thời ra sức đập tan cứ điểm để tranh thủ thời gian quay về hoàng cung. Sau khi đập tan cứ điểm, các chưởng môn sẽ quay về Ngọ Môn đợi Thiên Tình Công Tử.

Sau khi sự kiện diễn ra trong một thời gian nhất định, Thiên Tình Công Tử sẽ ngồi kiệu tiến đến Phụng Thiên Điện. Chưởng Môn chính là trở ngại duy nhất có thể cản đường Thiên Tình Công Tử, khi chưởng môn xuất hiện thì y mới ngừng bước để chiến đấu với chưởng môn.

Cần phải ngăn chặn Thiên Tình Công Tử trước khi y tiến đến Ngũ Long Kiệu, nếu không Chu Đệ sẽ bị giết, thiên hạ đại loạn!

Tiêu diệt Thiên Tình Công Tử, hành động thích sát thất bại, Chu Đệ sẽ đại xá thiên hạ, các hiệp sĩ tham gia hộ thánh cứu giá sẽ được trọng thưởng.