Từ Gia Trang ở bên ngoài Thành Đô, hành hiệp trượng nghĩa, nên nổi danh giang hồ đã lâu, quy tắc của gia tộc này tuy tương đối khác với Tứ Đại Thế Gia, nhưng vẫn ngang hàng với Kim Châm Thẩm Gia trong Tây Nam võ lâm.

Dưới sự chỉ giáo của trang chủ Từ Vân Tranh, đệ tử Từ Gia Trang đều là cao thủ giang hồ, ngay cả nô bộc và a hoàn cũng thân thủ bất phàm.

Đệ tử Từ Gia Trang ngày thường lấy việc trừ hại cho dân làm nhiệm vụ của mình, những võ công mà người trong trang học đều từng được những tiền bối cao tăng chỉ điểm, thay đổi, hoàn thiện, được Lâm Thiên Nam minh chủ võ lâm khen là “Vô song ngọc thước, xảo diệu chí cực”.

Thế lực: Hiệp nghĩa
Đánh giá: Hiệp
Định vị: Cận chiến
Binh khí: Thước


Đặc sắc võ học: kiên cố vững chắc.
Nội công: Tam Thanh Chân Khí
Bộ võ: Ô Mặc Thước Pháp.

Người chơi có thể thông qua 2 cách để vào Từ Gia Trang, là chính tuyến nhập môn và kỳ ngộ nhập môn.

Nhập môn chính tuyến

Cách nhập môn:

Người chơi có thể đến Thành Đô tìm đệ tử Từ Gia Trang-Chiêu Mộ Viên (771,490) hỏi thủ tục nhập môn.

Đệ tử Từ Gia Trang-Chiêu Mộ Viên bước đầu tiên sẽ giao 1 nhiệm vụ cho người chơi, nhận lệnh bài xét duyệt nhập môn, chỉ cần đáp ứng điều kiện nhập môn, là có thể nhận lệnh bài tiến hành nhiệm vụ chính tuyến liên quan, rồi vào Từ Gia Trang.

Điều kiện nhập môn

Người chơi thông qua chính tuyến nhập môn cần đáp ứng những điều kiện dưới mới có thể nhận lệnh bài.

Điều kiện giang hồ:

Người chơi không có điểm PK.

Người chơi đã sát nhân không quá 300 người.

Người chơi không ở trạng thái bắt cóc.

Người chơi không bị truy nã.

Người chơi không có Y Sam Bạo Lộ.

Người chơi sau khi phản Sư bổn môn phái trong vòng 24 ngày không thể vào lại

Điều kiện thân phận:

Người chơi không thể là người đã tịnh thân.

Người chơi phải là vô môn phái hoặc là đệ tử xuống núi ngao du, dịch dung, phản sư.

Ký hiệu thiện ác của người chơi là “Hiệp”.

Người chơi phải học một nghề chế tạo và thu thập bất kỳ.

Điều kiện võ học:

Thực lực người chơi phải đạt Sơ Khuy Môn Kính.

Người chơi chưa từng nghiên cứu Quỳ Hoa Bảo Điển.

Trong đó: Người chơi sát nhân quá 300 người, từng nghiên cứu Quỳ Hoa Bảo Điển, mà không thể đáp ứng điều kiện nhập môn, đều có thể nhận nhiệm vụ liên quan ở Linh Hư (1151,544) Kim Lăng, nhận đạo cụ thông qua xét duyệt.

Kỳ ngộ nhập môn

Người chơi không được sát khí quá nặng, sẽ có cơ hội nhận nhiệm vụ kỳ ngôn gia nhập vào Từ Gia Trang, điều kiện xét duyệt của kỳ ngôn nhập môn đơn giản hơn điều kiện xét duyệt của chính tuyến nhập môn, càng dễ dàng vào Từ Gia Trang.

Tam Thanh Chân Khí là Đạo Tâm Tâm Pháp Từ Gia Trang, "Tam Thanh Giả, Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Thái Thanh". Cái gọi là Nhất Khí Hóa Tam Thanh: "Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, vạn vật thiếu âm mà kết hợp dương, xung khí hòa hợp".

Sau khi tu thành công pháp, tĩnh tâm nhất quán, không chịu sự quấy nhiễu bên ngoài, có thể hóa giải lệ khí, điều hòa âm dương, tu đạo hồng quân.

Thuộc tính:Dương cương.

Đặc hiệu nội công:

Nhất Khí Hóa Tam Thanh: Khi công kích, có tỷ lệ 15% nhận được một luồng “Tam Thanh Chân Khí”; chính xác tăng cao, miễn dịch Tước Vũ Khí, Phong Chiêu, duy trì 10s (điều tức 30s).

Xung Khí Vi Hòa: Khi bị tấn công, có 15% tỉ lệ làm suy yếu 1% sát thương chiêu thức của địch, duy trì 60s, có thể xếp chồng 8 tầng. Đồng thời tăng 0.5% sát thương chiêu thức tự thân, duy trì 60s, có thể xếp chồng 8 tầng.

Nhận nội công

Tầng 1-36, hoàn thành cốt truyện chính tuyến thế lực tương ứng có thể nhận được.

Tầng 36 trở lên, sau khi nhận được danh phận cấp 2 Từ Gia Trang, cần phải hoàn thành nhiệm vụ hàng tuần hàng ngày của thế lực, nhận được vật phẩm nhiệm vụ rồi tiến hành đổi.

Binh khí: Thước/Đoản kiếm.

Ưu: Phản kích phòng thủ, tấn công nhóm.

Ô Mặc Thước Pháp là võ học thần bí của Từ Gia Trang, không rõ nguồn gốc, nghe đồn bắt nguồn từ ý Đạm Mặc của "Đạm Mặc Thi Thiếp".

Thước pháp tuân theo nguyên tắc: "Chỉ hữu sở đoản, thốn hữu sở trường, nhượng lễ nhất thốn, đắc lễ nhất chỉ”, trong tiến có lùi, trong công có thủ, trong động có tĩnh. Thước pháp vừa bao hàm ý thơ Vân Mặc, vừa như mờ mịt không ranh giới, bao la cô độc, có thể khiến kẻ địch sợ hãi mất phương hướng ở trong đó, không thể tự thoát khỏi.

Chiêu thức Hình ảnh Hiệu quả
Đoạn Mặc Tàn Chữ

+ Sương hào trịch bãi, nhậm tác lâm li, tạo 1 đòn Cương sát thương với kẻ địch phía trước.

+ Thêm trạng thái “Đoạn Hắc” cho kẻ địch (Bị chiêu thức [Ô Mặc Doanh Xích] tấn công sẽ gây hôn mê tạm thời trong thời gian ngắn).

+ Khi trang bị Đoản Kiếm chỉ có thể phát huy 70% uy lực chiêu thức. Đeo Thước phát huy 100% uy lực chiêu thức.

Đắc Thốn Tiến Thước

+ Được nước lấn tới, từng bước áp sát, nhanh chóng tấn công mục tiêu, tạo 4 đòn Cương sát thương với mục tiêu.

+ Chiêu thức này có thể lợi dụng khinh công nhanh tiếp cận đối thủ.

+ Khi trang bị Đoản Kiếm chỉ có thể phát huy 70% uy lực chiêu thức. Đeo Thước phát huy 100% uy lực chiêu thức.

Tụ Lí Càn Khôn

+ Ẩn nấp chờ thời, ẩn giấu càn khôn, khiến bản thân vào trạng thái “Phản Thủ Vi Công” ( Khi ở trạng thái đỡ đòn bị địch tấn công, có thể phá bỏ chiêu của địch, và tạo ra “[Càn Khôn Khí Trường]duy trì sát thương, kẻ địch vào khí trường, sẽ bị định thân 2s, khí trường tồn tại 8s).

+ Chiêu thức phản phòng, có thể suy trì 5s, vô hiệu với bá thể, bị hư chiêu khắc chế.

+ Tăng số tầng chiêu thức, có thể tăng sát thương phản kích. Khi trang bị Đoản Kiếm chỉ có thể phát huy 70% uy lực chiêu thức. Đeo Thước phát huy 100% uy lực chiêu thức.

Nhất Thước Tuyệt Không

+ Phong định vân hắc, nhất xích tuyệt không, tấn công kẻ địch phía trước gây 1 đòn Cương sát thương.

+ Khi phá đỡ đòn của kẻ địch hấp thụ sinh mệnh hồi phục khí huyết tự thân và thêm trạng thái “Tuyệt Không” (giảm tốc, cấm khinh công, duy trì 5s).

+ Khi trang bị Đoản Kiếm chỉ có thể phát huy 70% uy lực chiêu thức. Đeo Thước phát huy 100% uy lực chiêu thức.

Vân Tung Vô Định

+ Mây trôi vô định, ẩn hiện vô hình, gây sát thương với kẻ địch xung quanh đồng thời tạo ra [Vân Tung Khí Trường] duy trì sát thương, kẻ địch có âm mưu ra khỏi khí trường sẽ bị định thân 2s, khí trường có thể duy trì 8s.

+ Khi trang bị Đoản Kiếm chỉ có thể phát huy 70% uy lực chiêu thức. Đeo Thước phát huy 100% uy lực chiêu thức.

Chỉ Thước Thiên Nhai

+ Ưu tư bổn vô biên, chỉ xích nhược thiên nhai, kéo 1 mục tiêu trước mặt đến trước mình và đánh bay nó, gây 2 đòn Cương sát thương. Tùy ý kéo mục tiêu trong phạm vi 20m phía trước.

+ Khi trang bị Đoản Kiếm chỉ có thể phát huy 70% uy lực chiêu thức. Đeo Thước phát huy 100% uy lực chiêu thức.

Ô Mặc Doanh Thước

+ Đạm mặc thu sơn, mộ hà hoàn chiếu, ô mặc doanh xích, khí kình tham sai, gây 5 đòn Cương sát thương với kẻ địch xung quanh.

+ Khí kình sục sôi, nếu kẻ địch ở trạng thái “Đoạn Mặc” thì mỗi chiêu có thể tạo thành hôn mê tạm thời trong thời gian ngắn.

+ Quá trình xuất chiêu là trạng thái Hoàng Bá Thể, khi thi triển chiêu thức có thể tự động di chuyển.

+ Khi trang bị Đoản Kiếm chỉ có thể phát huy 70% uy lực chiêu thức. Đeo Thước phát huy 100% uy lực chiêu thức.

Nhận Võ Học

Cách 1: Chỉ cần hoàn thành cốt truyện chính tuyến thế lực tương ứng là có thể nhận được.

Cách 2: Cần phải hoàn thành nhiệm vụ hàng tuần hàng ngày của thế lực, nhận được vật phẩm nhiệm vụ rồi tiến hành đổi.

Cách 3: Với điều kiện máy chủ mở bộ nội công thứ 2 của môn phái, cần phải hoàn thành nhiệm vụ hàng tuần hàng ngày của thế lực, nhận được vật phẩm nhiệm vụ rồi tiến hành đổi.

Tôn Hiệu Ngoại Trang
Nam Nữ
Trung Nghĩa Hào Hiệp

Hiệp Chi Đại Giả


Đống Lửa Từ Gia Trang

Sau khi nhập môn đệ tử Từ Gia Trang, có thể học Đống Lửa kỹ năng độc đáo của Từ Gia Trang, người chơi có thể tạo một Đống Lửa, người chơi trong đội đều có thể thông qua Đống Lửa này chia sẻ thức ăn cho người khác, cũng có thể dùng thức ăn trong túi, dùng thức ăn trong phạm vi Đống Lửa, ngoài hiệu quả vốn có của thức ăn ra, còn sẽ nhận thêm hiệu ứng hỗ trợ tăng thực lực.

Có thể thăng cấp Đống Lửa, cấp càng cao, hiệu quả thức ăn nhận được càng tốt.

Trong cốt truyện chính tuyến có thể nhận Đống Lửa tầng 1, kỹ năng Đống Lửa cấp cao cần đổi với Từ Phi Yên ở Âm Bình.

Xuất sư thế lực

Sau khi nhận được danh phận cấp 2 của thế lực này, người chơi có thể tiến hành xuất sư ở NPC thế lực này.

Lợi thế:

Sau khi xuất sư có thể vào các thế lực mới khác.

Giữ lại nội công và bộ võ học.

Ảnh hưởng:

Trong 24 ngày sau khi xuất sư không thể vào lại thế lực xuất sư.

Nội công thế lực này giảm 5 tầng, xóa toàn bộ tạp học.

Phản sư thế lực

Người chơi có thể tiến hành phản sư ở NPC thế lực này bất cứ lúc nào.

Lợi thế:

Không có yêu cầu gì, có thể phản xuất sư môn tùy ý.

Sau khi phản sư có thể gia nhập vào các thế lực mới khác.

Ảnh hưởng:

Trong 24 ngày sau khi phản sư không thể vào lại thế lực phản sư.

Xóa tất cả võ học, nội công, tạp học của thế lực này sau phản sư, không thể phục hồi. Sau khi vào lại môn phái này, cần học lại từ đầu.