Thế lực tà ác thần bí. Vô Căn Môn do ai lập và vào khi nào cũng không ai rõ, chỉ biết là từ khi quân vương lộng quyền thì đã có rồi.

Thương hải tang điền, triều đại thay đổi, người cũng chết đi, duy chỉ có Vô Căn Môn là đời đời truyền thừa, trong khe hẹp hoàng quyền mà không ngừng phát triển lớn mạnh, ẩn sau bức màn khống chế quyền lực trung tâm.

Họ cuồng vọng kiên trì tín ngưỡng ý niệm của bản thân, xem người khác là vật chết, môn hạ đa phần là thái giám, ít có người trong giang hồ vì điều kiện gia nhập vô cùng hà khắc phải "vô căn".

Võ công thâm độc, hành sự bí ẩn, người biết không nhiều, duy chỉ có truyền thuyết thần bí quỷ dị khiến người không rét mà run.

Thế lực:
Đánh giá: Ác
Định vị: Tầm xa/ cận chiến
Binh khí: Đơn kiếm


Đặc sắc võ học: Duy khoái bất phá.
Nội công: Hỗn Thiên Bảo Giám
Bộ võ: Tịch Tà Kiếm Phổ.
Trận pháp: Đoạn Hồn Trận.

Người chơi có thể thông qua 2 con đường sau để nhập môn, chia làm nhập môn chính và nhập môn kỳ ngộ.

Nhập môn chính

Điều kiện giang hồ:

Hoàn thành nội công 4 Cửu Âm Chí.

Người chơi Phản Sư bổn môn phái trong vòng 24 ngày không thể vào lại.

Điều kiện danh phận:

Người chơi phải là Vô Môn Phái và chưa vào các thế lực khác (có thể trực tiếp chọn Vô Môn Phái hoặc Phản Sư, Dịch Dung, Hạ Sơn Lịch Luyện của bát đại môn phái.

Người chơi là nam đã tịnh thân (khi nhập môn phải nộp "bảo bối").

Điều kiện đặc biệt:

Tu luyện nội công giang hồ "Quỳ Hoa Bảo Điển" đến tầng 25.

Trong hoạt động Tịnh Thân Vô Căn Môn người chơi bị tịnh thân thành công.

Cách thức nhập môn:

Bước 1: Tới gặp Thẩm Tuyết Phi ở Kim Lăng (839, 1532) có tin tức của Vô Căn Môn, đến nghe ngóng thử.

Bước 2: Thẩm Tuyết Phi sẽ yêu cầu bạn tới gặp Thi Thừa Ân ở Kim Lăng (677,241) để tự cung.

Bước 3: Sau khi tự cung, tới gặp Thẩm Tuyết Phi (839,1532) để xác định nhập môn. Đối thoại với Trữ Ngọc Cường (845,1526) để tới tổng đàn Vô Căn Môn.

Bước 4: Sau khi tới tổng đàn, tới gặp Triệu Vô Cực (-31,245) nhận nhiệm vụ tới diện kiến môn chủ Ngụy Vô Ngôn.

Bước 5: Hoàn thành chuỗi nhiệm vụ của Triệu Vô Cực là có thể gia nhập Vô Căn Môn.

Nhập môn kỳ ngộ:

Người chơi phải đáp ứng đủ điều kiện nhập môn cơ bản (đã hoàn thành Nội Công 2 Cửu Âm Chí có thể kích hoạt).

Người chơi nam có điểm ác hành quá cao sẽ có cơ hội thông qua kỳ ngộ gia nhập Vô Căn Môn.

Người chơi nam có điểm pk quá cao có cơ hội thông qua kỳ ngộ gia nhập Vô Căn Môn.

Người chơi nam đồng ý tuyệt tự tuyệt tôn có cơ hội thông qua kỳ ngộ gia nhập Vô Căn Môn.

Để hiểu rõ hơn về nhiệm vụ tịnh thân, nhiệm vụ gia nhập VCM cũng như các nhiệm vụ ngày, tuần…của thế lực này người chơi có thể tham khảo ở diễn đàn: Tại đây

Hỗn Thiên Bảo Giám là bí pháp nội công hoàng thất, sau du nhập vào Vô Căn Môn, tâm pháp chú trọng “Đảo hành nghịch luyện, phá hậu nhi sinh, tạ tá thiên địa chi lực, hư bổ kỷ thân, vạn vật giai vi ngô dụng, vạn vật giai vi ngô sinh”.

Tương truyền khi công thành, diệt được đường huyết quang trên Cửu Tiêu, nên bầu trời biến sắc, thị huyết tham sinh, nội lực trào dâng vô tận, thực lực vô cùng mạnh mẽ.

Thuộc tính:Âm nhu.

Điều kiện danh phận:

Huyết Khung Thương: Thị huyết tham sinh, khi tấn công, mỗi đòn hấp thu 178 điểm khí huyết (chịu uy lực nội công tăng), sau khi tích lũy 8 lần sẽ có thời gian hồi 25s.

Mân Hà Đãng: Đảo hành nghịch luyện, khi đỡ đòn, chịu đòn hồi phục 36 điểm nội lực tự thân (chịu uy lực nội công tăng), sau khi tích lũy 8 lần sẽ có thời gian hồi 25s. Hiệu quả buff đủ tầng.

Vô Phá Thiên Tinh: Tấn công có vài tỉ lệ hủy thời gian hồi Huyết Khung Thương và Mai Hà Đãng.

Nhận nội công

Hỗn Thiên Bảo Giám chính là tuyệt học vô thượng của Vô Căn Môn, phàm là đệ tử Vô Căn Môn thì đều tu luyện nội công này, nếu như luyện đến cảnh giới cao thì trên giang hồ sẽ ít có địch thủ.

Thưởng kịch bản chính chương 1: Hỗn Thiên Bảo Giám quyển 1-4.

Thưởng kịch bản chính chương 2: Hỗn Thiên Bảo Giám quyển 11-13.

Thưởng kịch bản chính chương 3: Hỗn Thiên Bảo Giám quyển 20-22.

Thưởng kịch bản chính chương 4: Hỗn Thiên Bảo Giám quyển 29-30.

Người chơi nhận được danh phận Tịnh Thân Đệ Tử có thể đổi Hỗn Thiên Bảo Giám quyển 5-10.

Người chơi nhận được danh phận Quỷ Cốt Đệ Tử có thể đổi Hỗn Thiên Bảo Giám quyển 14-19.

Người chơi nhận được danh phận Kim Sách Sứ Giả có thể đổi Hỗn Thiên Bảo Giám quyển 23-28.

Người chơi nhận được danh phận Huyền Âm Sứ Giả có thể đổi Hỗn Thiên Bảo Giám quyển 31-36.

Người chơi nhận được danh phận Tử Giao Tôn Giả có thể đổi Hỗn Thiên Bảo Giám quyển 37-43.

Người chơi nhận được danh phận U Diện Tôn Giả có thể đổi Hỗn Thiên Bảo Giám quyển 44-49.

Đệ tử Vô Căn Môn hội đủ điều kiện đổi thì có thể làm nhiệm vụ thường ngày, cách chơi thường ngày để nhận điểm cống hiến, dùng điểm cống hiến này đổi lấy Tịch Tà Kiếm Pháp quyển 1-8. NPC đổi là Mạnh Hưng(41,343).

Binh khí: Đơn kiếm.

Ưu: Sát thương đơn, khống chế nhóm.

Tịch Tà Kiếm Pháp: là kiếm pháp được lĩnh ngộ trong tàn quyển "Quỳ Hoa Bảo Điển", do Lâm Viễn Đồ sáng tạo, về sau truyền nhập vào đại nội bị Vô Căn Môn chiếm giữ.

Tương truyền Tịch Tà Kiếm Pháp tổng cộng có 72 đường, kiếm chiêu "Dĩ khoái vi thượng, dĩ lang vi trung, dĩ triền vi hạ". Người sử dụng kiếm pháp này nhanh nhẹn quỷ dị, 1 kích đắc thủ cả người liền lui về sau, động tác dứt khoát gãy gọn. Nhiều năm trở về đây Tịch Tà Kiếm Pháp luôn mang vẻ thần bí, chưa ai được tận mắt thấy qua, cũng có thể là do kiếm pháp quá sắc bén, hầu như những ai từng trông thấy thì đều đã ngã xuống.

Chiêu thức:

Chiêu thức Hình ảnh Hiệu quả
Lưu Tinh Phi Đọa

+ Lưu tinh như thoa, phi đọa nhất kích, chém mục tiêu khiếm tạm choáng và gây ra 1 đòn Âm sát thương.

+ Bản thân nhận một tầng trạng thái "Tà Khí" (Tăng tốc độ di chuyển và cự ly chiêu thức xung phong bộ võ học này, duy trì 15s, có thể chồng 10 tầng).

+ Cấp tà khí liên quan công lực "Hoa Khai Kiến Phật"

+ Chiêu thức tăng sát thương tùy theo tình hình tăng tốc độ di chuyển của bản thân.

+ Bộ võ học này phải là người tịnh thân mới có thể dùng.

Hoa Khai Kiến Phật

+ Bồ đề bản vô thụ, minh kính bản kê đài. Khi đỡ đòn thành công, bản thân nhận trạng thái "Tà Khí" (Tăng tốc độ di chuyển và cự ly chiêu thức xung phong bộ võ học này, duy trì 15s, có thể chồng 10 tầng).

+ Trạng thái "Tà Khí" tăng hiệu quả tùy vào tăng công lực chiêu thức.

+ Bộ võ học này phải là người tịnh thân mới có thể dùng.

Tử Khí Đông Lai

+ Phiêu ảnh phi tiên, tử khí đông lai tạo thành 1 đòn Âm sát thương đối với mục tiêu đồng thời đưa "Tà Khí" từ bản thân vào cơ thể mục tiêu chuyển thành trạng thái "Phong Tà Xâm Nhập" (Sau mỗi lần thi triển chiêu thức đều bị phong chiêu tạm thời, duy trì 15s, sau khi phong chiêu xóa 1 tầng trạng thái).

+ Nhiều nhất có thể xâm nhập 1 tầng "Tà Khí" chuyển thành trạng thái "Phong Tà Xâm Nhập".

+ Chiêu thức tăng sát thương tùy theo tình hình tăng tốc độ di chuyển của bản thân.

+ Bộ võ học này phải là người tịnh thân mới có thể dùng.

Giang Thượng Lộng Địch

+ Dương phàm nhu lộng địch, giang thượng số tranh phong, liên tục trảm thích mục tiêu tạo thành 4 đòn Âm sát thương.

+ Chiêu thức này có thể lợi dụng khinh công nhanh chóng tiếp cận đối thủ.

+ Chiêu thức tăng sát thương tùy theo tình hình tăng tốc độ di chuyển của bản thân.

+ Bộ võ học này phải là người tịnh thân mới có thể dùng.

Trực Đảo Hoàng Long

+ Thích uyển đoạn ti, trực đảo hoàng long, tạo thành Ám sát thương đối với kẻ địch trước mặt. Khi công phá trạng thái đỡ đòn của kẻ địch, bản thân nhận 10 tầng trạng thái "Tà Khí".

+ Chiêu thức tăng sát thương tùy theo tình hình tăng tốc độ di chuyển của bản thân.

+ Bộ võ học này phải là người tịnh thân mới có thể dùng.

+ Bộ võ học này phải là người tịnh thân mới có thể dùng.

Quần Tà Tích Dịch

+ Quần tà tích dịch, địa hãm thiên tháp, tùy tà trục ác, thục vân thị phi, loạn trảm mục tiêu tạo thành 6 đòn Âm sát thương.

+ Đồng thời thêm trạng thái "Quần Tà" (Thi triển chiêu thức có tỷ lệ làm choáng nhất định, có thể cắt ngang chiêu thức, và chịu sát thương, duy trì 10s)

+ Sát thương tăng tùy vào tốc độ di chuyển tăng lên.

+ Bộ võ học này phải là người tịnh thân mới có thể dùng.

Tảo Đãng Quần Ma

+ Tật tà sương khí khởi, tảo đăng quần ma một, truy kích mục tiêu tạo thành 3 đòn Âm sát thương.

+ Ấn phím tiếp tục, tiêu hao 10 tầng trạng thía "Tà Khí", có thể thi triển chiêu thức "Vạn Chúng Phục Tru".

+ Chiêu thức này có thể lợi dụng khinh công nhanh chóng tiếp cận đối thủ.

+ Khi "Tà Khí" không đủ 10 tầng, không thể tiếp tục thi triển chiêu thức truy kích.

+ Chiêu thức tăng sát thương tùy theo tình hình tăng tốc độ di chuyển của bản thân.

+ Bộ võ học này phải là người tịnh thân mới có thể dùng.

Phi Yến Xuyên Liễu

+ Phi yến xuyên liễu, tà tài xuân ý, gây cho địch 1 đòn Âm sát thương đồng thời tiêu hao 1 tầng trạng thái "Tà Khí" khiến địch định thân 2s, loại trừ giới hạn di chuyển của bản thân.

+ Khi "Tà Khí" không đủ, không thêm hiệu quả.

+ Chiêu thức tăng sát thương tùy theo tình hình tăng tốc độ di chuyển của bản thân.

+ Bộ võ học này phải là người tịnh thân mới có thể dùng.

Nhận Võ Học

Tịch Tà Kiếm Pháp tổng công có 8 chiêu gồm Lưu Tinh Phi Đọa, Hoa Khai Kiến Phật, Tử Khí Đông Lai, Giang Thượng Lộng Địch, Trực Đảo Hoàng Long,

Quần Tà Tích Dịch, Tảo Đãng Quần Ma, Phi Yến Xuyên Liễu.

Người chơi nhận được danh phận Tịnh Thân Đệ Tử có thể đổi Tịch Tà Kiếm Pháp quyển 1-2.

Người chơi nhận được danh phận Quỷ Cốt Đệ Tử có thể đổi Tịch Tà Kiếm Pháp quyển 3.

Người chơi nhận được danh phận Kim Sách Sứ Giả có thể đổi Tịch Tà Kiếm Pháp quyển 4.

Người chơi nhận được danh phận Huyền Âm Sứ Giả có thể đổi Tịch Tà Kiếm Pháp quyển 5.

Người chơi nhận được danh phận Tử Giao Tôn Giả có thể đổi Tịch Tà Kiếm Pháp quyển 6.

Người chơi nhận được danh phận U Diện Tôn Giả có thể đổi Tịch Tà Kiếm Pháp quyển 7-8.

Đệ tử Vô Căn Môn hội đủ điều kiện đổi thì có thể làm nhiệm vụ thường ngày, cách chơi thường ngày để nhận điểm cống hiến, dùng điểm cống hiến này đổi lấy Tịch Tà Kiếm Pháp quyển 1-8. NPC đổi là Mạnh Hưng(41,343).

Tôn Hiệu Ngoại Trang
Tịnh Thân Đệ Tử
Huyền Âm Sứ Giả

Vô Căn Môn Tịnh Thân

Trong thời gian diễn ra hoạt động thì đến gặp NPC chỉ định của Vô Căn Môn nhận nhiệm vụ Tịnh Thân, sau khi nhận nhiệm vụ thì cần vào map chỉ định thì mới có thể tiến hành.

Điều kiện tiền đề trước khi tiến hành nghi thức Tịnh Thân là cần 5 người mở ra Đoạn Hồn Trận-Trận pháp độc môn của Vô Căn Môn, mục tiêu tịnh thân cần phải là nam, thực lực đạt tối thiểu đạt Đăng Phong Tạo Cực.

Sau khi chọn mục tiêu xong, sử dụng kỹ năng trận pháp Trực Thám Kỳ Thân trên người mục tiêu, mục tiêu cần ở trạng thái đầy khí huyết, sau khi sử dụng Trực Thám Kỳ Thân thì sẽ bị những Hiệp Nghĩa Chi Sĩ vây công.

Đương nhiên là 1 người còn sống sờ sờ ra đó sẽ không vô cớ ngồi im cho người khác tịnh thân, phải mang mục tiêu đánh cho trọng thương sau đó thi triển kỹ năng trận pháp Diệt Tuyệt Hỉ Hoan trên người mục tiêu, 1 "phòng thủ thuật" sẽ xuất hiện để chính thức bắt đầu tiến hành tịnh thân, nếu trong quá trình tịnh thân mà "phòng thủ thuật" không may bị phá vỡ thì quá trình tịnh thân sẽ bị ngừng.

Tịnh thân kéo dài trong 2 phút, trong khoảng thời gian này người Vô Căn Môn sẽ bị liên tục bị Hiệp Nghĩa Chi Sĩ công kích, để bảo đảm tịnh thân thành công thì phải đánh lui được đám người này. Sau 2 phút thì nhiệm vụ hoàn thành, người bị tịnh thân có khả năng trở thành người "Vô Căn", biểu hiện, đặc điểm, tư thế đứng cũng sẽ phát sinh biến đổi.

Chí Bảo Vô Căn Môn

Từ sau khi một vị tổ sư gia đời trước của Vô Căn Môn vô tình có được giang hồ kỳ thú Châu Tinh Băng Thiềm và phát hiện Châu Tinh Băng Thiềm này đối với Hỗn Thiên Bảo Giám có tác dụng kỳ diệu thì loài vật này đã trở thành chí bảo đời đời nuôi dưỡng của Vô Căn Môn. Châu Tinh Băng Thiềm-Chí Bảo Vô Căn Môn có tác dụng phụ trợ vô cùng to lớn đối với nội công Vô Căn Môn - Hỗn Thiên Bảo Giám, nó không chỉ giúp nâng cao tốc độ tu luyện Hỗn Thiên Bảo Giám mà còn mang hiệu quả của Hỗn Thiên Bảo Giám phát huy đến cực hạn.

Châu Tinh Băng Thiềm tại Vô Căn Môn cũng trưởng thành và sinh sản, loài này lấy huyết dịch làm thức ăn, vì để chúng lớn lên cần cung cấp đủ huyết dịch, chỉ khi được ăn no và đạt đến độ trưởng thành nhất định thì Châu Tinh Băng Thiềm sẽ chuyển từ giai đoạn 1 sang giai đoạn thành thục. Châu Tinh Băng Thiềm ở giai đoạn thành thục có ảnh hưởng cực lớn với Hỗn Thiên Bảo Giám, sau khi Châu Tinh Băng Thiềm đạt được số tuổi nhất định sẽ bắt đầu sinh sản, đẻ trứng xong thì chết đi, từ đó hình thành 1 vòng tuần hoàn mới.

Phúc lợi mà Vô Căn Môn cấp cho đệ tử chính là đệ tử nào có cống hiến cho môn phái đồng thời chưa chịu môn quy trừng phạt thì đều có thể lãnh Châu Tinh Băng Thiềm để hỗ trợ bản thân tu luyện. Mà đệ tử nào có cống hiến vô cùng to lớn cho môn phái thì Châu Tinh Băng Thiềm lãnh được cũng sẽ là loại độc nhất vô nhị, giúp bản thân lưu lạc giang hồ và học võ học tăng tiến nhanh chóng như hổ mọc thêm cánh.

Xuất sư thế lực

Sau khi nhận được danh phận U Diện Tôn Giả bậc 6 của thế lực này, người chơi có thể tìm NPC thế lực này tiến hành xuất sư.

Lợi thế:

Sau khi xuất sư thì có thể gia nhập thế lực mới, bát đại môn phái hoặc vô môn phái.

Bộ võ học và nội công vẫn còn.

Ảnh hưởng:

Sau khi xuất sư thì trong vòng 24 ngày không được gia nhập lại thế lực xuất sư.

Số tầng nội công của thế lực này sẽ bị giảm xuống tầng 5, toàn bộ tạp học đều bị xóa.

Phản sư thế lực

Người chơi bất kỳ lúc nào cũng có thể tìm NPC thế lực này để tiến hành phản sư.

Lợi thế:

Không cần bất kỳ điều kiện gì, bất kỳ lúc nào cũng có thể phản xuất sư môn.

Phản sư xong có thể gia nhập thế lực mới khác, bát đại môn phái hoặc là vô môn phái.

Ảnh hưởng:

Sau khi phản sư thì trong vòng 24 ngày không thể tái gia nhập thế lực phản sư.

Sau khi phản sư thì tất cả võ học, nội công, tạp học thuộc thế lực này đều sẽ bị mất không thể phục hồi.

Sau khi bái nhập môn phái này lần nữa thì phải học lại từ đầu.