Khởi tạo 10h 30.06 Khai mở 10h 05.07

lượt share

18759

TMC19877X998
Copy
1K

Quà đạt mốc 1000

ingame

Diện Mục Toàn Phi "Lễ Hạp" X1

Tôn hiệu "Chí Tôn Hào Hiệp" X1

Tuyết Liên Quả X5

Quà Tân Máy Chủ X1

Túi Mở Rộng Ưu X1

TMC297KP6998
Copy
3K

Quà đạt mốc 3000

ingame

Tuyệt Địa (14 ngày) X1

Binh Lục thượng X10

Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan X10

PVC Mặt Sự Tư Ngữ X1

Quà Nghênh Đón Phi Hoa Kiếm Ảnh X1

TMC3E5PREQQ5
Copy
5K

Quà đạt mốc 5000

ingame

Hộp Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm (50) X1

Phá Trận-Xuất Tắc (30 ngày) X1

Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan X5

Lệnh Bài Giang Hồ Cấm Địa X1

Tuyết Liên Quả X10

bạn là tân thủ?

Khuyến cáo: nên xem Hướng dẫn và gia nhập bang hội trước khi chơi

phần 1

sơ nhập giang hồ

phần 2

gia nhập môn phái

phần 3

Nhận võ học

phần 4

Luyện công

danh sách bang hội đang tuyển mem

Tên bang

Cửu Âm Động

Trích Tiên

Ma Đế

ĐồThầnCác

Đối Địch

Đồ Long Bang

Chấn Thế Bang

Tiêu Dao

Group

Lộ trình mở
Cửu âm chí

mở máy chủ

05/07/2022

Cửu âm chí 2

24/07/2022

Cửu âm chí 3

04/09/2022

trấn phái

02/10/2022

Cửu âm chí 4

07/11/2022