Cẩm Y Vệ
Hoa Sơn
Quân Tử Đường
Cổ Mộ
Thiếu Lâm
Thiên Sơn
Võ Đang
Từ Gia Trang
Đường Môn
Vô Căn Môn
Trường Phong Tiêu Cục
Lãng Khách
Thần Thủy Cung
Đào Hoa Đảo
Cực Lạc Cốc
Đạt Ma
Thần Cơ Doanh
Minh Giáo
Cái Bang
Nga My
Niệm La Bá
Di Hoa Cung
Huyết Đao Môn
Vạn Thú Sơn Trang
Ngũ Tiên Giáo
Kim Châm Thẩm Gia
Tinh Miễu Các
Bảng xếp hạng
Lưu ý: Đối với trường hợp có cùng mảnh tích lũy, nhân sĩ nào tích lũy thời gian sớm hơn sẽ xếp hạng cao hơn.
Hạng Tài khoản Tích lũy
1 hoat******* 219
2 tuan********* 211
3 namt** 206
4 rhum******* 202
5 puns***** 190
6 pror***** 188
7 hieu***** 185
8 love******* 175
9 tibb***** 173
10 repl***** 166
Bộ sưu tập