Câu chuyện

Giang hồ gần đây xuất hiện 1 tổ chức sát thủ thần bí, tứ đại đường chủ thân mang tuyệt học xâm nhập rất nhiều thế lực giang hồ, thế lực khuếch trương nhanh chóng. Thủ lĩnh của tổ chức càng thần bí hơn, tính tình cổ quái, một lời không hợp ý liền lấy mạng người, càng thích tìm đối thủ mài đao khiến y sống không bằng chết.

Khi môn phái xuất hiện sương mù lớn, tổ chức sát thủ thần bí sẽ nhân cơ hội tiến vào ám sát nhân vật quan trọng trong môn phái. Các vị đại hiệp hãy cùng với các sư huynh đệ môn phái bảo vệ những nhân vật quan trọng trong môn phái tránh khỏi tập kích.

Mở sự kiện

Khi môn phái xuất hiện thời tiết sương mù lớn, người chơi trong phạm vi địa bàn môn phái sẽ được gia nhập.

Cách chơi

Sau khi mở sự kiện, trong môn phái sẽ làm mới 8 nhân vật quan trọng phe mình. Tổ chức sát thủ sẽ phái ra tứ đại đường chủ ngẫu nhiên để tiến hành thích sát.

Khi người chơi trong phạm vi địa bàn môn phái di chuyển sẽ có thể vào sự kiện.

Sau khi người chơi xác định được địa điểm làm mới của sát thủ đường chủ, nhanh chóng đến chi viện cho NPC quan trọng của môn phái.

Khi người chơi công kích tiêu diệt sát thủ đường chủ cũng có tỷ lệ bị thủ hạ của hắn theo sát, bị giang hồ sát thủ công kích. Lúc này nếu người chơi còn đang trong trạng thái tiểu đội và các đội viên cũng đang tham gia sự kiện này thì các đội viên cũng sẽ cùng bị giang hồ sát thủ công kích.

Giang hồ sát thủ sử dụng nội công và võ học giống với sát thủ đường chủ. Đồng thời trong môn phái cũng có nội gian đệ tử bị tổ chức sát thủ mua chuộc, nội gian đệ tử sử dụng võ học môn phái và đồng thời cũng có mang hiệu quả đặc biệt của nội công sát thủ đường chủ cùng hiệu quả đặc biệt của nội công môn phái.

Người chơi đánh bại giang hồ sát thủ có thể tiếp tục bảo vệ môn phái.

Bất kỳ 1 nhân vật quan trọng nào của môn phái bị sát thủ đường chủ đánh bại thì thủ vệ môn phái cũng thất bại. Thành công tiêu diệt 4 sát thủ đường chủ thì tổ chức sát thủ sẽ rút lui, bảo vệ môn phái thành công.

Trong nội bộ tổ chức sát thủ thì vị trí đường chủ cạnh tranh rất gay gắt, chức vị này liên tục thay đổi người, vì vậy các đại sát thủ đường chủ mỗi lần xuất hiện đều sẽ là những người khác nhau.