Bên trong gồm:

- 01 PVC Dương Xuân Huyền Tuyết Kiếm

- 05 Kỳ Trân Dị Bảo

- 10 Binh Lục (Thượng)

- 01 Kỳ Phúc Thiên Đăng (PVC trang sức)

Giá: 8.224

Tình trạng: Hết Hàng

Bùi Tiến Dũng