Trước khi nhận được nhiệm vụ đổi nội công 3 các phái, mỗi môn phái sẽ phải tham gia một nhiệm vụ chung. Hoàn thành nhiệm vụ chung này, môn phái đạt đủ điều kiện nhận nội công 3 mới có thể mở nhiệm vụ nhận nội công 3.

 

 Hướng dẫn nhiệm vụ lấy nội công 3 các phái

 

      Bước 1:  Hoàn thành Cửu Âm Chí (Thế Giới)

 

 

  Nhấp chọn Cửu Âm Chí để xem chi tiết nhiệm vụ

 

 

       Áp dụng: Tất cả những người chơi trên toàn server.

       Nội dung: Tất cả các nhân sĩ võ lâm sẽ quy tụ về 6 địa điểm mà bọn giặc Oa đang tiến hành ngoại xâm vào lãnh thổ Trung Nguyên. Các nhân sĩ sẽ tiến hành diệt trừng bọn ác tặc này để trừ hại và cứu dân khỏi cảnh bị nguy hiểm. Nhiệm vụ Cửu Âm Chí thế giới lần này bao gồm 2 phần:

 

    Phần 1: Tiêu diệt giặc Oa:

 

Các nhân sĩ tiến hành hỗ trợ đến các vị trí ở dưới để tiêu diệt bọn giặc Oa đang chiếm đóng.

 

     Kim Châm Thẩm Gia (322,816) - Thành Đô

 

 

 

       Thiên Hương Trà Lâm (283,1108) - Thiên Đăng Trấn

 

 

      Yên Ba Loan(-73,414) - Yến Vũ Trang

 

 

      Ác Hổ Sơn Trại (-190,997) - Kê Minh Địch

 

 

       Diêm Bang (136,144) - Yến Vũ Trang

 

 

   Phần 2: Cứu người

 

Nhiệm vụ yêu cầu giúp đỡ người dân với 400 gói hỗ trợ bằng các nguyên liệu sau:  

 

Nguyên liệuSố lượng
Hoàng Tửu5
Vải Bố5
Bách Dương Mộc5
Bạc Hà5

 

Trả nhiệm vụ tại NPC Lang Trung xuất hiện tại các vị trí sau:  

 

Bản đồTọa độ
Thiên Đăng Trấn387,1015
Yến Vũ Trang134,1373
Kê Minh Địch-87,982
Thành Đô215,760

 

  Bước 2:  Đổi đạo cụ nhiệm vụ (mật lệnh) Tam Nội các phái

 

Yêu cầu: Người chơi chỉ cần đáp ứng 1 trong 3 yêu cầu sau.

       Danh vọng giang hồ đạt 70.000

       Danh phận môn phái cấp 8

       Nhị Nội cấp 30

 

Tiến hành:

Sau khi hoàn thành Cửu Âm Chí thế giới. Các môn chúng có thể về môn phái của mình để nhận nhiệm vụ mật lệnh để đổi các tầng Tam Nội.  Toạ độ NPC Tam Nội của các môn phái như sau:

 

Môn pháiTên NPCTọa độ
Thiếu LâmLiễu Nghiệp751,360
Võ ĐangVương Mặc Hoa353,349
Nga MiTrương Tình Nhu275,107
Cái BangHùng Kiến Phi585,217
Đường MônĐường Vũ1105,-119
Quân Tử ĐườngChâu Lạc Khê316,357
Cẩm Y VệKhương Phiêu Linh333,-111
Cực Lạc CốcĐới Đường Phi90,33

 

Người chơi có thể tham gia thảo luận / hỏi -đáp về các nhiệm vụ mật lệnh môn phái tại khu vực bát đại môn phái trên diễn đàn GOSU tại đây.