Thiếu Lâm Nội Công 3:  La Hán Phục Ma Công

Icon

Giới thiệu nội công

Tập Đại Thành của Thiếu Lâm Nội Công Tâm Pháp, là một trong những bảy mươi hai tuyệt kỹ Thiếu Lâm, chí cương chí mãnh. Trí tuệ bí mật của Kim Cương Dụ Như Lai, thân thể của Ban Nhã, đều kiên cố như Kim Cương, không Vạn Vật nào có thể phá hoại, trí tuệ này..

Số Tầng

Giải thích

Hình

6-15

Công hàm phật pháp, cảnh thị chúng sinh. Mỗi lần công kích đều có xác suất khiến bản thân tiến vào cảnh giới "Chư Tương Phi Tương", giác ngộ Nhất Tương trong Tứ Tương.(Chỉ có người hiệp nghĩa mới có thể lãnh hội cảnh giới tầng này)

 

16-25

Công hàm phật pháp, cảnh thị chúng sinh. Mỗi lần công kích đều có xác suất khiến bản thân tiến vào cảnh giới "Chư Tương Phi Tương", có cơ hội giác ngộ Nhị Tương trong Tứ Tương(Chỉ có người hiệp nghĩa mới có thể lãnh hội cảnh giới tầng này)

26-35

 

Công hàm phật pháp, cảnh thị chúng sinh. Mỗi lần công kích đều có xác suất khiến bản thân tiến vào cảnh giới "Chư Tương Phi Tương", có cơ hội giác ngộ Tam Tương trong Tứ Tương(Chỉ có người hiệp nghĩa mới có thể lãnh hội cảnh giới tầng này)

 

36

 

Công hàm phật pháp, cảnh thị chúng sinh. Mỗi lần công kích đều có xác suất khiến bản thân tiến vào cảnh giới "Chư Tương Phi Tương", có cơ hội giác ngộ Tứ Tương trong Tứ Tương(Chỉ có người hiệp nghĩa mới có thể lãnh hội cảnh giới tầng này)

 

Kích hoạt (36)

Khí huyết cực hạn +4380

Nội lực cực hạn +890

Sức đỡ đòn cực hạn +1810

Nội công phòng ngự +95

Sát thương do chiêu thức mang thuộc tính Dương, Cương tạo thành +20% Sát thương do chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực tạo thành +16%