Khởi tạo 10h 13.01 Khai mở 10h 19.01

Lượt báo danh

250695

Báo danh đủ 3 ngày để nhận GIFTCODE

Báo danh 0/3

Quà báo danh

ingame

Diện Mục Toàn Phi "Lễ Hạp" X1

Tôn hiệu "Chí Tôn Hào Hiệp" X1

Tuyết Liên Quả X5

Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan X10

Quà Tân Máy Chủ X1

Túi Mở Rộng Ưu X1

Comming soon

Copy

CHƠI CỬU ÂM - NHẬN QUÀ LIỀN TAY

Ghế Gaming và Laptop Khủng

Nội dung
phần thưởng
lịch sử
01
02
03
04
05
Nhiệm vụ 1
Hoàn thành báo danh 3 lần ở trang intro (0/3)
Đăng nhập
Nhiệm vụ 2
Tiêu GOSU bất kỳ vào game (0/1)
Đăng nhập
Nhiệm vụ 3
Thực lực nhân vật đạt lô hỏa thuần thanh (0/35)
Đăng nhập
Nhiệm vụ 4
Tiêu 2000 GOSU vào game (0/2000)
Đăng nhập
Nhiệm vụ 5
Thực lực nhân vật đạt Thần Hồ Kỳ Kỹ (0/42)
Đăng nhập
Xem Cấu Hình
số may mắn: 0000000
*Hoàn thành 5 nhiệm vụ để nhận số may mắn
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa, vui lòng xem nội dung phần thưởng để có thông tin chính xác nhất.

cửu âm hồi quy

QUAY VỀ LÀ CÓ QUÀ. VIP CÀNG CAO QUÀ CÀNG NHIỀU

Vip 0

Quà hồi quy VIP 0 Ngày 1

ingame

Tôn hiệu "Vô Vãng Bất Lợi" X1

Hổ Phách Nội Tu Đan X3

Một Ít Bạc Vụn X2

Thiên Sơn Tuyết Liên Quả X3

Quà hồi quy VIP 0 Ngày 2

ingame

Tuyệt Địa (7 ngày) X1

Thần Lộ Nội Tu Đan X5

Kim Nguyên Tái Sinh Đan X3

Thiên Sơn Tuyết Liên Quả X3

Quà hồi quy VIP 0 Ngày 3

ingame

Thiên Lang Cung (7 ngày) X1

Thế Lực Phái Nội Công Ngộ Thư (14 Ngày) X1

Thiên Sơn Tuyết Liên Quả X5

Thúy Ngọc Nội Tu Đan X5

Nhận quà
VIP 1 3

Quà hồi quy VIP 1-3 Ngày 1

ingame

Tôn Hiệu "TungLaVip" X1

Thúy Ngọc Nội Tu Đan X3

Một Ít Bạc Vụn X2

Thiên Sơn Tuyết Liên Quả X3

Quà hồi quy VIP 1-3 Ngày 2

ingame

Tuyệt Địa (7 ngày) X1

Thần Lộ Nội Tu Đan X5

Kim Nguyên Tái Sinh Đan X3

Thiên Sơn Tuyết Liên Quả X3

Quà hồi quy VIP 1-3 Ngày 3

ingame

Thiên Lang Cung (7 ngày) X1

Phong Vũ Tuyết Ảnh Sam (30 ngày) X1

Thế Lực Phái Nội Công Ngộ Thư (14 Ngày) X1

Thiên Sơn Tuyết Liên Quả X5

Thúy Ngọc Nội Tu Đan X5

Nhận quà
VIP 4 6

Quà hồi quy VIP 4-6 Ngày 1

ingame

Tôn Hiệu "TungLaVip" X1

Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan X3

Một Ít Bạc Vụn X2

Bách Niên Tuyết Liên Quả X3

Quà hồi quy VIP 4-6 Ngày 2

ingame

Tuyệt Địa (14 ngày) X1

Thần Lộ Nội Tu Đan X5

Kim Nguyên Tái Sinh Đan X3

Bách Niên Tuyết Liên Quả X3

Quà hồi quy VIP 4-6 Ngày 3

ingame

Thiên Lang Cung (7 ngày) X1

Phong Vũ Tuyết Ảnh Sam (30 ngày) X1

Thế Lực Phái Nội Công Ngộ Thư (30 Ngày) X1

Thiên Sơn Tuyết Liên Quả X5

Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan X5

Nhận quà
VIP 7 10

Quà hồi quy VIP 7-10 Ngày 1

ingame

Tôn Hiệu "TungLaVip" X1

Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan X3

Một Ít Bạc Vụn X2

Bách Niên Tuyết Liên Quả X3

Quà hồi quy VIP 7-10 Ngày 2

ingame

Tuyệt Địa (30 ngày) X1

Thần Lộ Nội Tu Đan X5

Kim Nguyên Tái Sinh Đan X3

Bách Niên Tuyết Liên Quả X3

Quà hồi quy VIP 7-10 Ngày 3

ingame

Thiên Lang Cung (7 ngày) X1

Phong Vũ Tuyết Ảnh Sam (30 ngày) X1

Pet Thiểm Điện Điêu X1

Thế Lực Phái Nội Công Ngộ Thư (30 Ngày) X1

Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan X5

Nhận quà
Nội dung

bạn là tân thủ?

Khuyến cáo: nên xem Hướng dẫn và gia nhập bang hội trước khi chơi

phần 1

sơ nhập giang hồ

phần 2

gia nhập môn phái

phần 3

Nhận võ học

phần 4

Luyện công

danh sách bang hội đang tuyển mem

Tên bang

Cửu Âm Động

Tây Du

Động Sát

Nghịch Thiên

Không Phải

Ma Giáo

ThínhTuyếtLâu

Cẩm Y Vệ

Chó Điên

Group

Lộ trình mở
Cửu âm chí

mở máy chủ

19/01/2022

Cửu âm chí 2

10/02/2022

Cửu âm chí 3

24/03/2022

trấn phái

21/04/2022

Cửu âm chí 4

27/05/2022