Cái Bang Nội Công 3:  Giáng Long Tâm Pháp

Icon

Giới thiệu nội công

Đại Thành của Cái Bang Tập Nội Công Pháp, chí cương chí mãnh. Trời đất hỗn loạn, nhận Vạn Vật làm Linh, sinh ra Ngũ Hành, định ra Bát Quái, diễn tiếp Vũ Trụ hồng hoang, vô cùng kỳ diệu.

Số Tầng

Giải thích

Hình

6-15

Long Ngâm: Mỗi lần công kích có tỉ lệ tạo thành dương sát thương 10% khí huyết cho mục tiêu trước mắt (nhiều nhất tạo 458 điểm)

Điều Tức: Ngồi thiền Điều Tức mỗi giây hồi phục 7điểm khinh công; Có thể ép ra rượu đã uống, dần dần tỉnh cơn say.

16-25

Long Ngâm: mỗi lần tấn công có tỉ lệ tạo thành dương sát thương 10% cho mục tiêu trước mắt (nhiều nhất 614 điểm)Điều Tức: Ngồi thiền

Điều Tức mỗi giây hồi phục 7điểm khinh công; Có thể ép ra rượu đã uống, dần dần tỉnh cơn say.

26-35

Long Ngâm: Mỗi lần tấn công có tỉ lệ tạo thành dương sát thương 10% cho mục tiêu trước mắt (nhiều nhất 786 điểm)Điều Tức: Ngồi thiền

Điều Tức: Mỗi giây hồi phục 7điểm khinh công; Có thể ép ra rượu đã uống, dần dần tỉnh cơn say.

36

Long Ngâm: mỗi lần tấn công có tỉ lệ tạo thành dương sát thương 10% cho mục tiêu trước mắt (nhiều nhất 983 điểm)Điều Tức: Ngồi thiền

Điều Tức: Mỗi giây hồi phục 7điểm khinh công; Có thể ép ra rượu đã uống, dần dần tỉnh cơn say.

Kích hoạt (36)

Khí huyết cực hạn +4230

Nội lực cực hạn +930

Sức đỡ đòn cực hạn +1910

Nội công phòng ngự +95

Sát thương do chiêu thức mang thuộc tính Cương tạo thành +20% Sát thương do chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực tạo thành +16%