Cửa vào cấm địa:

Yên Vũ Trang (490,771)

Yêu cầu thực lực:

Thần Công Cái Thế, nội công 4 tầng 35.

Cấm địa:

Khoái Hoạt Đảo bị Oa Khấu tấn công, thủ vệ trên đảo đang liều chết chống lại, tổng quản Lưu Vân cần sự giúp đỡ của ngươi. Đối thoại với Lưu Vân, hắn sẽ bảo ngươi đến chỗ Đệ Tử Vạn Thú nhận còi triệu hoán Đại Điêu, và tiến hành ném những thùng thuốc nổ vào tụi Oa Khấu từ trên cao.

1 đám Oa Khấu Tinh Anh theo Lưu Sa Than ở phía tây xâm nhập vào Khoái Hoạt Đảo, Lưu Vân muốn ngươi đến Tẩy Tâm Trì đánh bại tụi Oa Khấu xâm nhập từ Lưu Sa Than, trò truyện với Lưu Vân sẽ được đưa đến gần Tẩy Tâm Trì, tiêu diệt tất cả Oa Khấu và đầu lĩnh của bọn chúng: Đảo Tân Trường Chính, Vũ Hỷ Đa Hạnh.

Sau khi đánh bại đầu lĩnh, sẽ xuất hiện Lý Trung tự xưng là người chống lại áp bức của Diêm Vương Khoái Hoạt Đảo, hắn muốn ngươi giúp chống lại thống trị của Diêm Vương, trước tiên phải bảo vệ hắn đến Túy Tiên Lâu, giúp hắn tiêu diệt tay chân của Diêm Vương: Đồ Bách Thủ, ngươi sẽ gặp Đồ Bách Thủ ở Túy Tiên Lâu, nhưng hắn không nói gì và bỏ chạy vào mật thất, ngươi phải đánh bại Đồ Bách Thủ và 2 linh vật của hắn.

Hội họp với Lý Trung ở cửa vào Khoái Hoạt Trang, đi đến Ôn Nhu Hương, tại đây Lý Trung không may bị trúng độc. Không ngờ Ôn Nhu Hương được phủ 1 làn khói, nếu như không uống thuốc giải mà đi vào sẽ bị trúng độc, tại Ôn Nhu Hương tìm thuốc giải giải độc cho Lý Trung, cũng phải cẩn thận để bản thân không bị trúng độc, cuối cùng là tiêu diệt đầu lĩnh Ôn Nhu Hương Tần Dung Dung mới có thể thoát thân an toàn.

Từ Lý Trung biết được Diêm Vương đang ở Tiêu Dao Cư, đến Tiêu Dao Cư tìm tung tích của Diêm Vương. Tại Tiêu Dao Cư ngươi gặp trang chủ Khoái Hoạt Trang Mạc Thiên Hành, hắn muốn ngăn chặn ý đồ của ngươi, nếu muốn tìm Diêm Vương thì phải đánh bại Mạc Thiên Hành.

Sau khi đánh bại Mạc Thiên Hành, đột nhiên phát hiện mật đạo ở Tiêu Dao Cư, đi vào trong phát hiện ra nơi ẩn thân của Diêm Vương: Diêm Vương Địa Cung, trong đó có cơ quan và thủ vệ ngăn chặn người khác xâm nhập vào, trong khi thăm dò cơ quan ngươi phát hiện thủ lĩnh Oa Khấu Vũ Sài Thanh Chính đang bên trong, phía sau hắn là thạch môn lớn, muốn vượt qua phải đánh bại hắn.

Thạch môn nếu chỉ dựa vào sức 1 người bình thường sẽ không thể mở được, lúc này cần các đồng đội hỗ trợ, cùng nhau mở. Cuối cùng ở sâu trong Địa Cung, ngươi phát hiện ra Diêm Vương, kết quả chuyến đi này của ngươi thế nào, thì ngươi phải tận lực đánh bại hắn, chiến thắng BOSS cuối cùng của Khoái Hoạt Đảo.

Thưởng vượt ải:

Thánh Võ Lệnh, Mảnh Hòa Thị Bích (Dùng để đổi trang sách nội 5 tầng cao), võ học giang hồ tầng cao.

Cửa vào cấm địa:

Kim Lăng (1041,1957)

Yêu cầu thực lực:

Kinh Thế Hãi Tục, nội công 4 tầng 45.

Cấm địa:

Phản loạn bắt đầu hành động, cả Kim Lăng 4 bề nguy hiểm, ngươi phải bảo toàn mạng sống nhỏ bé của mình mới có thể hoàn thành mục đích. Hình Quân Khả đưa ngươi vào thành Kim Lăng từ đường thủy, sau khi lên bờ đối thoại với Hình Quân Khả, hắn muốn ngươi đến Binh Bộ để giúp hắn tìm ra phản đồ, trên đường đi ngươi thăm dò di vật trên thi thể để đến Binh Bộ, tìm được Vương Tuấn Nghĩa và nhận được sự tín nhiệm của các tướng lĩnh thủ vệ, phát hiện Vương Tuấn Nghĩa là phản đồ, đánh bại hắn.

Từ lời nói của Vương Tuấn Nghĩa biết rằng hoàng thượng đang gặp nguy hiểm, lập tức theo chỉ dẫn đến Hoàng Cung cứu giá, khi đến nơi, ngươi phát hiện thích khách Độc Cô hành thích hoàng thái tử, ngươi phải đánh bại hắn để bảo vệ hoàng thái tử.

Thích khách đã chết, nhưng phản quân bắt đầu tiến công vào thành Kim Lăng từ 4 phía, ngươi phải hỗ trợ tướng thủ vệ đẩy lùi các cuộc tiến công của phản quân, trò chuyện với Thái Giám Tổng Quản ở gần đấy, hắn sẽ nói cho ngươi cần hỗ trợ tuyến quân nào và hắn cũng sẽ đưa ngươi đến, ngươi phải hỗ trợ các tướng thủ vệ Trương Trấn, Phan Phi, Diệp Quân, Trương Bằng đẩy lùi phản quân từ 4 phía, mỗi tuyến sẽ có 5 cứ điểm.

Sau khi đánh bại phản quân ngươi phát hiện phản đồ lớn nhất Xưởng Công đã mất tích, lúc này ngươi biết rằng Xưởng Công đã đem theo thủ hạ tiến đến Phụng Thiên Điện để bắt hoàng thái tử, ngươi lập tức đến đấy bảo vệ hoàng thái tử, đánh bại Xưởng Công.

Cứu được hoàng thái tử, ngươi lại phát hiện hoàng đế Chu Đệ không ở trong cung, mà đang ở hành cung bên Mạc Sầu Hồ ở ngoại ô thành Kim Lăng, trò chuyện với Thái Giám Tổng Quản, hắn sẽ đưa ngươi đến đấy. Lúc này hành cung ở Mạc Sầu Hồ đã bị người của Thiên Y Giáo chiếm lĩnh, phát hiện hoàng đế đã bị bắt. Đánh bại giáo chúng Thiên Y Giáo Tô Hồng Hồng, giải cứu hoàng đế.

Lúc này thập tuyệt cao thủ ước chiến ở Tỷ Võ Trường, chuẩn bị nổ ra 1 trận đại chiến, trò chuyện với Thái Giám Tổng Quản, đến Tỷ Võ Trường trợ trận. Lúc này Diệp Kinh Lâu, Hóa Địa Lão Tổ (Cốc chủ Trùng Vương Cốc), Ngã Vi Hoàng (Thiếu chủ Ma Đao Đường), Trác Bắc (Ngõa Thích quốc sư), Hình Quân Khả, Mạc Vô Tình, Thập Khuyết Lão Nhân… đều đã tới đủ, quyết chiến chuẩn bị bắt đầu, dùng khinh công bay đến giữa Tỷ Võ Đài, chuẩn bị trợ trận.

Diệp Kinh Lâu và Thập Khuyết Lão Nhân tỷ võ, Thập Khuyết Lão Nhân ám toán Diệp Kinh Lâu, lúc này cần phải chiến đấu với Thập Khuyết Lão Nhân. Sau khi đánh bại Thập Khuyết Lão Nhân, Hóa Địa Lão Tổ nổi giận, luyện hóa ra thi thể của 3 vị thập tuyệt ra thí mạng (Yến Song Hành, Sở Tiếu, Mộ Thục Tử), chuyện đã đến nước này không thể không đánh bại 3 vị thập tuyệt cao thủ và Hóa Địa Lão Tổ. Lúc này Ngã Vi Hoàng đánh trọng thương Trác Bắc (Ngõa Thích quốc sư), mưu đồ hành thích hoàng đế để cướp ngôi, chiến đấu với Ngã Vi Hoàng bảo vệ hoàng thượng, đánh bại BOSS cuối cùng.

Thưởng vượt ải:

Thánh Võ Lệnh, Mảnh Hòa Thị Bích (Dùng để đổi trang sách nội 5 tầng cao), võ học giang hồ tầng cao.

Cửa vào cấm địa:

Thiên Đăng Trấn (606,742)

Yêu cầu thực lực:

Cử Thế Vô Song, nội công 4 tầng 40.

Cấm địa:

Người chơi biết rằng Thiên Đăng Trấn đã bị những người truy sát Hình Quân Khả bao vây, gặp thuộc hả của Sở Tiếu và nhận được ám hiệu, vào cấm địa Thiên Đăng Kiếp tìm Sở Tiếu dò hỏi thực hư.

Sau khi đưa ra ám hiệu, Sở Tiếu phát hiện võ giả giả trang thành thôn dân, người trong Trà Quán quản chuyện bao đồng và động thủ. Sở Tiếu và người chơi vốn không quen biết nhau, từ lời nói biết được rằng mục đích chuyến đi này của Sở Tiếu cũng giống của mình, chung chí hướng với Sở Tiếu. Thế là cùng nhau hợp lực đi cứu Hình Quân Khả.

Hình Quân Khả không phòng bị gì khi đi gặp danh y, đó là mục đích của chuyến đi này. Danh y kia giả kê đơn thuốc, âm thầm hạ độc, may mắn bị ngươi phát hiện, Hình Quân Khả thoát được 1 đòn. Tuy là vậy, nhưng những kẻ mai phục vẫn còn rất nhiều ở xung quanh đây.

Người chơi bảo vệ Hình Quân Khả từ Bách Thảo Đường đi giải cứu Mạc Vô Tình.

Khi đi đến trung tâm trấn. Tô Hồng Hồng (Nam) xuất hiện, bảo các ngươi giơ tay chịu trói, vì Mạc Vô Tình đã rơi vào tay chúng. Hình Quân Khả biết là chưa, nhưng cũng không chậm trễ. Người chơi và Hình Quân Khả cùng nhau đánh bại Tô Hồng Hồng.

Sau khi đánh bại Tô Hồng Hồng, Sở Tiếu, Hóa Địa Lão Tổ, Trác Bắc cùng xuất hiện. Sở Tiếu liều mình tự tận để Hình Quân Khả và Mạc Vô Tình trốn thoát an toàn.

Thưởng vượt ải:

Thánh Võ Lệnh, Mảnh Hòa Thị Bích (Dùng để đổi trang sách nội 5 tầng cao), võ học giang hồ tầng cao.

Top