Bảng xếp hạng có thể cập nhật chậm ít phút. Vui lòng chú ý để đua TOP

Hạng Tài khoản Tích điểm
1 biki***** 317375
2 quan***** 124124
3 zhoa***** 100659
4 agro***** 28096
5 than***** 27838
6 chua***** 27344
7 tony***** 19987
8 kiem***** 18037
9 meom***** 16952
10 myso***** 16934
11 mimi***** 16126
12 xuon***** 15977
13 hoch***** 15946
14 trun***** 14856
15 vesv***** 14799
16 nuno***** 14522
17 tung***** 14231
18 nhan***** 14130
19 tung***** 14055
20 ngok***** 13804