Tham gia giải đấu, ngoài phần thưởng chung cuộc cho chiến đội chiến thắng cuối cùng thì các chiến đội tham gia đều có những phần quà khích lệ.

Phần thưởng chung cuộc: 

Xếp hạng

Phần thưởng

Hình minh họa

Số lượng

1

Thẻ đổi PVC Chí Tôn

07

Võ Học Trân Các 199 vàng tùy chọn

(kể cả những bộ chưa bán trong shop nhưng đã có trong phiên bản)

07

2

Thẻ đổi PVC Chí Tôn

07

30 Thẻ Đổi Quà cho mỗi thành viên

07

Top 8

 

Thời Trang (đổi màu)

 07

Tuyệt Địa 15 ngày

07

Phần thưởng trận đấu: 

Quà mỗi trận đấu

Vật phẩm

Hình minh họa

Số lượng

Đội Thắng

Kỳ Trân Dị Bảo

  01

Đội Thua

Tử Linh Đan 

  20

Dịch Cân Đan

  05