Để tham gia giải đấu, bang chủ đăng ký thi đấu và danh sách các thành viên thi đấu bang phái mình về cho BTC theo địa chỉ sau:

 

 

 

Điền chính xác các thông tin đăng ký theo mẫu: 

  • Thông tin đăng ký:

Tên máy chủ :

 

Tên bang hội:  

 

Tên bang chủ: (kèm hình ảnh xác minh)

 

Số điện thoại liên lạc:

  • Thông tin thành viên các chiến đội (chính xác):

Tên chiến đội:

 

Tên đội trưởng:

 

TênNhânVật1

 

TênNhânVật2

 …..

 

Lưu ý:

  • Mỗi bang hội chỉ duy nhất danh sách đăng ký của Bang chủ là hợp lệ.
  • Mọi thay đổi phải thông báo với BTC trước ngày công bố danh sách và lịch thi đấu.

 

X