Các nước lân cận bị bon tặc Oa đến xâm lược, mặc dù đã vất vả chống đỡ nhưng vẫn thất bại phải cầu cứu đến Thiên Triều. Tặc Oa nhỏ bé cũng dám động đến cái uy của Thiên Triều sao! Liệu có quý nhân sĩ nào tình nguyện đến Đông Hải một chuyến giúp Thiên Triều trừ tặc Oa không?

 

 

Thời gian

  • Từ ngày 8/12 đến ngày 14/12/2015.

Phạm vi

  • Các máy chủ: Thái Sơn, Hoa Sơn, Quỳ Hoa Bảo Điển, Đào Hoa Đảo, Di Hoa Cung Lãng Khách.

Nội dung

  • Quý nhân sĩ đến Đông Hải một chuyến giúp Thiên Triều trừ giặc Oa Khấu.

 

 

NPC Báo danh sự kiện

 

Quy trình sự kiện

1. Vào 21:00 mỗi tối sẽ mở Sự kiện Oa Khấu Xâm Lược, sau khi mở Sự kiện đại hiệp có thể đến báo danh tham gia tại NPC Hải Quân Tổng Binh (Tô Châu 763,474).

2. Kích sát Oa Khấu trong map “Điếu Ngư Tự” gồm: Hạ Nhẫn & Hạ Cấp Võ Sĩ (Tiểu Tạp Ngư), Trung Nhẫn & Trung Cấp Võ Sĩ (Đại Tạp Ngư) và Thị Đại Tướng (Boss).

  • Mỗi sát thương hay giúp đỡ kích sát 1 quái đều có thể nhận được tốc độ chuyển hóa kinh nghiệm, tốc độ chuyển hóa nội tu +100%, thời gian có thể cộng dồn thêm nhiều nhất là 240 phút.

3. Sau khi kích sát toàn bộ Oa Khấu, sẽ tự động xuất hiện đồng hồ đếm ngược trong 5 phút để đưa ra khỏi map.

  • Nhấp nút Thoát trong đồng hồ đếm ngược có thể ra khỏi map ngay lập tức.
  • Map sẽ đóng vào lúc 22:00, tất cả mọi người đều sẽ bị đưa ra khỏi map.

Phần thưởng

  • Kích sát BOSS có thể nhận: Mảnh Thác Bản, Cổ Phổ Tàn Quyển, Giang Hồ Nội Công Tàn Quyển, Bệ Rèn…
  • Đội ngũ tạo sát thương lớn nhất sẽ nhận được phần thưởng Boss.
  • Ngoài ra, những quý nhân gây sát thương lên boss Thi Đại Tướng đều sẽ nhận được phần thưởng Binh Lục Thượng x5 qua thư hệ thống.

 

Boss Oa Khấu