Hào
kiệt
xuất
thế
Cửu
âm
Tranh
Hùng
Khởi
tạo
10h00
05
01
ra
mắt
10h00
10
01

Lượt báo danh

6497

Quà báo danh

ingame

Diện Mục Toàn Phi "Lễ Hạp" X1

Tôn hiệu "Chí Tôn Hào Hiệp" X1

Tuyết Liên Quả X5

Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan X10

Quà Tân Máy Chủ X1

Túi Gấm Mở Rộng X1

Báo danh đủ 3 ngày để nhận GIFTCODE

Báo danh 0/3

Quà báo danh

ingame

Tuyệt Địa (7 ngày) X1

Đặc Quyền Hoàng Thất Cửu Âm X1

Hổ Phách Nội Tu Đan X5

Tuyết Liên Quả X5

Túi Gấm Mở Rộng Ưu X1

Coming Soon

Copy
tài
khoản
đã
tạo
từ
0
2
năm
Tuyệt Địa (14 ngày) x1
Thế Lực Phái Nội Công Ngộ Thư (14 Ngày) x1
Thiên Sơn Tuyết Liên Quả x5
Thúy Ngọc Nội Tu Đan x5
Tôn hiệu Danh Động Giang Hồ x1
Quà Môn Phái x2
tài
khoản
đã
tạo
từ
3
4
năm
Tuyệt Địa (14 ngày) x1
Thế Lực Phái Nội Công Ngộ Thư (14 Ngày) x1
Thiên Sơn Tuyết Liên Quả x5
Võ Lâm Thiếp x5
Tôn hiệu Phong Quyển Tàn Vân x1
PVC Lam Tiên Ông đổi màu lễ hoa x1
tài
khoản
đã
tạo
từ
5
6
năm
Tuyệt Địa (14 ngày) x1
Thế Lực Phái Nội Công Ngộ Thư (14 Ngày) x1
Bách Niên Tuyết Liên Quả x5
Kỳ Trân Dị Bảo x5
Tôn hiệu Thịnh Khí Lăng Nhân x1
PVC Lam Tiên Ông đổi màu lễ hoa x1
tài
khoản
đã
tạo
từ
7
8
năm
Thiên Lang Cung (7 ngày) x1
Bách Niên Tuyết Liên Quả x5
Kim Nguyên Tái Sinh Đan x5
Kỳ Trân Dị Bảo x5
Ngũ Uẩn [20] x3
PVC Lam Tiên Ông đổi màu lễ hoa x1
tài
khoản
đã
tạo
từ
9
năm
Thiên Lang Cung (7 ngày) x1
Bách Niên Tuyết Liên Quả x5
Kim Nguyên Tái Sinh Đan x5
Kỳ Trân Dị Bảo x10
Ngũ Uẩn [20] x5
PVC Lam Tiên Ông đổi màu lễ hoa x1

bang hội đang chiêu mộ

Tên bang

Cửu Âm Động

Lương Sơn S19

HẢO HÁN

Thiên Vân Các

Thiên Địa Sát

Nội Hành Xưởng

Lão Cửu Môn

Tài Xỉu

Group

Bạn cần thêm thông tin?
Lộ
trình
Cửu
âm
chí
khai
mở
10
01
2023
C.A.C
II
30
01
2023
C.A.C
III
11
03
2023
trấn
phái
07
04
2023
C.A.C
IV
13
05
2023