Tích lũy nạp Vàng

Hàng loạt các vật phẩm trợ giúp quý nhân sĩ trong giai đoạn đầu khởi nhập giang hồ, tăng tiến tu vi, nâng cao thực lực sẽ có trong Tích lũy Vàng nhận quà tháng 1 này.

Chư vị cùng chờ đón nhé!

 

 

Tích lũy Vàng nhận quà tháng 1

Thời gian

 • Từ 10h00 ngày 09/01 đến 23h59 ngày 13/01/2018.

Phạm vi

 • Dành cho tất cả các máy chủ Cửu Âm Chân Kinh.

Nội dung

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, quý nhân sĩ tiến hành nạp Vàng khi tích lũy Vàng đạt mốc quy định sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng hấp dẫn.
 • Đặc biệt, khi nạp đủ mốc 3000 Vàng (lần 1) chư vị nhân sĩ có thể tiến hành nạp Vàng (lần 2) để nhận thêm toàn bộ mốc thưởng một lần nữa.
 • Chú ý: Đối với nạp lần 2, phải nạp đạt mốc 3000 Vàng thì mới đủ kiện nhận quà các mốc. Nếu chỉ đạt các mốc khác sẽ không được nhận quà.

Phần quà

Máy chủ Kiều Phong

 

Mốc

Vật phẩm

Hình ảnh

Tính chất

Số lượng

200

Vàng

-

20

Tuyệt Địa (15 ngày)

Không khóa

1

Thánh Võ Lệnh

Khóa

100

Thuần Dương Phù Kiếm

Khóa

200

Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm

Không khóa

200

Huyết Đao Kinh - Tàn quyển

Không khóa

2

Kỳ Trân Dị Bảo

Khóa

10

Binh Lục (Thượng)

Khóa

20

500

Vàng

-

30

Mảnh Thác Bản

Không khóa

1

Huyết Đao Kinh - Tàn quyển

Không khóa

3

Huyết Hải Ma Đao - Tàn quyển

Không khóa

1

Thánh Võ Lệnh

Khóa

150

Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm

Không khóa

300

Kỳ Trân Dị Bảo

Khóa

10

Binh Lục (Thượng)

Khóa

20

1000

Vàng

-

50

Mảnh Thác Bản

Không khóa

2

Huyết Đao Kinh - Tàn quyển

Không khóa

5

Huyết Hải Ma Đao - Tàn quyển

Không khóa

2

Sâm Cao Ly

Không khóa

20

Kỳ Trân Dị Bảo

Khóa

20

Binh Lục (Thượng)

Khóa

20

2000

Vàng

-

100

Mảnh Thác Bản

Không khóa

3

Huyết Hải Ma Đao - Tàn quyển

Không khóa

3

Sâm Cao Ly

Không khóa

30

Chung Linh Điêu

 

Không khóa

1

Kỳ Trân Dị Bảo

Khóa

20

Binh Lục (Thượng)

Khóa

30

3000

Vàng

-

100

Mảnh Thác Bản

Không khóa

4

Huyết Hải Ma Đao - Tàn quyển

Không khóa

4

PVC Phong Thần Kình Trang

Không khóa

1

Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm

Không khóa

500

Sâm Cao Ly

Không khóa

50

Kỳ Trân Dị Bảo

Khóa

40

Binh Lục (Thượng)

Khóa

30

 

Lưu ý: Đối với máy chủ Kiều Phong khi nạp lần 2 thì mốc 3000 Vàng sẽ nhận được PVC Kim Ti Đại Hoàn Đao thay vì PVC Phong Thần Kình Trang như ở lần 1. 

Các máy chủ còn lại

 

Mốc

Vật phẩm

Hình ảnh

Tính chất

Số lượng

200

Vàng

-

20

Tuyệt Địa (15 ngày)

Không khóa

1

Hoang Thú Thạch

Không khóa

30

Ma Môn Lệnh

Khóa

100

Thuần Dương Phù Kiếm

Khóa

200

Túi Loạn Thế

Khóa

1

Kỳ Trân Dị Bảo

Khóa

10

Binh Lục (Thượng)

Khóa

20

500

Vàng

-

30

Mảnh Thác Bản

Không khóa

1

Thuần Dương Phù Kiếm

Khóa

400

Hoang Thú Thạch

Không khóa

50

Huyết Hải Ma Đao - Tàn quyển

Không khóa

1

Kỳ Trân Dị Bảo

Khóa

10

Binh Lục (Thượng)

Khóa

20

1000

Vàng

-

50

Mảnh Thác Bản

Không khóa

2

Hoang Thú Thạch

Không khóa

70

Huyết Hải Ma Đao - Tàn quyển

Không khóa

2

Sâm Cao Ly

Không khóa

20

Kỳ Trân Dị Bảo

Khóa

20

Binh Lục (Thượng)

Khóa

20

2000

Vàng

-

100

Mảnh Thác Bản

Không khóa

3

Huyết Hải Ma Đao - Tàn quyển

Không khóa

3

Chung Linh Điêu

Không khóa

1

Sâm Cao Ly

Không khóa

30

Kỳ Trân Dị Bảo

Khóa

20

Binh Lục (Thượng)

Khóa

30

3000

Vàng

-

100

Mảnh Thác Bản

Không khóa

4

Huyết Hải Ma Đao - Tàn quyển

Không khóa

4

Hỏa Cán Đài

Không khóa

10

Sâm Cao Ly

Không khóa

50

Kỳ Trân Dị Bảo

Khóa

40

Binh Lục (Thượng)

Khóa

30

Lưu ý

 • Bản vẽ PVC Phong Thần Kình Trang sẽ cố định.
 • Túi Loạn Thế mở ra nhận được: 1 Tôn hiệu "Loạn Thế Hào Kiệt" (khóa), 1 Huyền Ngọc Phấn (khóa), 5 Hộp Kỳ Trân (khóa) và 1 Hộp Cẩm Thần Binh Bảo Giáp (mở ra ngẫu nhiên nhận được 1 trang Kim, Ngọc thế giới không khóa).
 • Mỗi mốc tích lũy chỉ được nhận phần thưởng 1 lần duy nhất.
 • Phần thưởng sẽ được phát qua thư hệ thống.
 • Tích lũy vàng được tổng kết theo số lượng vàng mà tài khoản người chơi sử dụng tính riêng từng máy chủ để nạp vào các nhân vật trong game. Người chơi đạt mốc tích lũy tại máy chủ nào thì sẽ nhận phần quà tương ứng tại nhân vật ở máy chủ đó.

Ví dụ: 
- Lần 1: Nạp 1000 Vàng máy chủ Lệnh Hồ Xung. 
- Lần 2: Nạp 1000 Vàng máy chủ Kiều Phong thì máy chủ Kiều Phong và Lệnh Hồ Xung đều chỉ nhận được mốc 1000 Vàng. 

*Một vài hình ảnh 

 • Huyết Hải Ma Đao 

 

 • Chung Linh Điêu