Phong Thần Kình Trang

Phong vật chí: Bảo Tàng

Bộ: Trang bị

 

Trang phục của các đại hiệp dị vực được may bằng phương thức đặc biệt, là biểu tượng tượng trưng cho sức mạnh và tốc độ.

(*) Phong vật chí có hiệu quả trang bị thời trang Giang Hồ.

Video

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01