ĐỘT PHÁ COMBO VÕ HỌC

Tâm Phật Chưởng vốn có gốc gác liên quan tới Phật pháp. Chưởng pháp này chưởng lực vô biên, uy lực dời non lấp bể, thật không gì sánh được. Chính thế nên không lạ khi đây là thứ được giang hồ thèm khát, người người đều muốn chiếm lấy làm của riêng.

Là một trong những bộ võ được yêu thích nhất tại Cửu Âm Chân Kinh bởi khả năng hỗ trợ trong pvp tuyệt đỉnh. Liên tiếp những kỹ năng giúp đồng đội thực hiện combo võ học "khó lường"

Binh khí: Đồ Thủ
Thuộc tính: Thái Cực
Đặc tính: Hỗ trợ & Quần công

CÓ GÌ HOT ?

HÌNH ẢNH