LINH THÚ MANH MANH

Linh vật đáng yêu Tiểu Mã Câu, tương truyền là đời sau của tuấn mã đất Kinh Sở thời Tam Quốc. Manh Manh là tên của mỹ nhân Tiểu Kiều đặt, sau này dần dần được truyền trong nhân gian, trở thành biệt danh của Tiểu Mã Câu đất Kinh Sở. Tiểu Mã Câu thích theo chủ nhân, linh hoạt lanh lợi, rất được yêu mến.

KỸ NĂNG

Lập tức có phúc Lập tức có tiền Lập tức đến ngay
Biểu diễn ngẫu nhiên trạng thái "Lập tức có phúc, lập tức có đối tượng, lập tức có nhà" Biểu diễn ngẫu nhiên trạng thái:"Lập tức có tiền, lập tức có kỳ ngộ, lập tức lên lương, lập tức phong hầu" Một mũi Xuyên Vân Tiễn, thiên binh vạn mã đến tương kiến. Lập tức hồi thời gian thần hành

HÌNH ẢNH