Cần đồng bạn kề vai sát cánh trong mỗi trận chiến?


Cửu Âm Chân Kinh ra mắt đạo cụ “Kê Huyết Thạch Phật” triệu hồi NPC chiến đấu với Boss Thế Lực hoặc người chơi, sau khi hoàn thành Cửu Âm Chí nội 4 quý nhân sĩ có thể đến NPC tiếp nhận khiêu chiến ở các thế lực để mua với giá 30 lượng bạc.

 

 

Thời gian:

Từ ngày 01/04 đến hết ngày 14/04/2015.

Phạm vi:

Toàn bộ các cụm máy chủ Cửu Âm Chân Kinh.

Nội dung:

Kê Huyết Thạch Phật thường được sử dụng trong khiêu chiến thế lực bình thường, chủ yếu sử dụng  để hỗ trợ chiến đấu với BOSS (Kiến nghị sử dụng với BOSS tứ đại thế gia).

 

 

Ngoài ra, người chơi cũng có thể đối chiến với NPC để giành nhiều vật phẩm có khả năng rơi ra sau khi hạ gục NPC. Lực chiến đấu của NPC rất mạnh, kiến nghị mời hảo hữu giúp đỡ, hoặc sử dụng các kỹ năng khóa và kỹ xảo để giành chiến thắng.

 

 

Hạ gục Tư Không Trích Tinh : rơi 1 đến 3 vật phẩm Tình Báo II.

Hạ gục Mâu Tặc: 50% tỷ lệ rơi ra 1 vật phẩm Tình Báo II.