Quý nhân sĩ sẽ có 1 tuần để chạy đua cùng sự kiện "Đua Top Bảng Xếp Hạng".

Tổng có 9 nhân vật đứng đầu các Top Nội Công, Top Võ Học, Top Kinh Mạch sẽ nhận được nhiều vật phẩm có giá trị trợ giúp bản thân trong quá trình hành tẩu sau này trong Cửu Âm Chân Kinh.

 

 

 

Thời gian:  

Từ ngày 10/03 đến hết ngày 16/03/2015

Phạm vi:

Máy chủ mới Di Hoa Cung

Nội dung:

 

Trong thời gian diễn ra sự kiện, hệ thống sẽ tiến hành ghi nhận lại bảng xếp hạng của các hoạt động đua  Top Nội CôngTop Võ HọcTop Kinh Mạch. Dựa theo bảng xếp hạng, người chơi sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng như sau:

 

Phần thưởng xếp hạng Nội Công:

 

Xếp hạng

Phần thưởng

Hình ảnh

Số lượng

Mô tả

1-3

Thẻ Phong Vật Chí chí tôn

01

Sử dụng đổi PVC 3 sao

Tuyệt Địa 30 ngày

01

Mã Tiêu tốc độ 10.5

 

Phần thưởng xếp hạng Võ Học:

 

Xếp hạng

Phần thưởng

Hình ảnh

Số lượng

Mô tả

1-3

Thiết Đầu Công lễ hoa

01

Sử dụng nhận bộ võ học Thiết Đầu Công

Tuyệt Địa 30 ngày

01

Mã Tiêu tốc độ 10.5

 

Phần thưởng xếp hạng Kinh Mạch:

 

Xếp hạng

Phần thưởng

Hình ảnh

Số lượng

Mô tả

1-3

Giang Nam Ngoan Hầu

01

Linh vật tuyệt đẹp

Tuyệt Địa 30 ngày

01

Mã Tiêu tốc độ 10.5

 

 

Quý nhân sĩ sẽ có 1 tuần để chạy đua cùng sự kiện "Đua Top Bảng Xếp Hạng".

Tổng có 9 nhân vật đứng đầu các Top Nội Công, Top Võ Học, Top Kinh Mạch sẽ nhận được nhiều vật phẩm có giá trị trợ giúp bản thân trong quá trình hành tẩu sau này trong Cửu Âm Chân Kinh.

 

 

 

Thời gian:  

Từ ngày 07/08 đến hết ngày 13/08/2015

Phạm vi:

Máy chủ mới Lãng Khách.

Nội dung:

 

Trong thời gian diễn ra sự kiện, hệ thống sẽ tiến hành ghi nhận lại bảng xếp hạng của các hoạt động đua  Top Nội CôngTop Võ HọcTop Kinh Mạch. Dựa theo bảng xếp hạng, người chơi sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng như sau:

 

Phần thưởng xếp hạng Nội Công:

 

Xếp hạng

Phần thưởng

Hình ảnh

Số lượng

Mô tả

1-3

Thẻ Phong Vật Chí chí tôn

01

Sử dụng đổi PVC 3 sao

Tuyệt Địa 30 ngày

01

Mã Tiêu tốc độ 10.5

 

Phần thưởng xếp hạng Võ Học:

 

Xếp hạng

Phần thưởng

Hình ảnh

Số lượng

Mô tả

1-3

Thiết Đầu Công lễ hoa

01

Sử dụng nhận bộ võ học Thiết Đầu Công

Tuyệt Địa 30 ngày

01

Mã Tiêu tốc độ 10.5

 

Phần thưởng xếp hạng Kinh Mạch:

 

Xếp hạng

Phần thưởng

Hình ảnh

Số lượng

Mô tả

1-3

Bạch Miêu Đầu Ưng

01

Linh vật tuyệt đẹp

Tuyệt Địa 30 ngày

01

Mã Tiêu tốc độ 10.5

 

Những Quý nhân sĩ chưa may mắn đạt TOP Bảng Xếp Hạng lần 1 thì sẽ có cơ hội tiếp tục chạy đua TOP Bảng Xếp Hạng lần 2.

Tổng có 9 nhân vật đứng đầu các Top Chiêu Thức Kỹ Quán Cổ Kim, Top Nội Kình Khí Dung Thiên Hạ Top Kinh Mạch Ý Đạt Chu Thiên sẽ nhận được nhiều vật phẩm có giá trị để giúp hành tẩu giang hồ trong Cửu Âm Chân Kinh.

 

 

 

Thời gian:

Tiếp tục duy trì BXH đến bảo trì máy chủ ngày 08/09/2015.

Phạm vi:

Máy chủ Lãng Khách.

Nội dung:

Trong thời gian diễn ra sự kiện, hệ thống sẽ tiến hành ghi nhận lại bảng xếp hạng của các hoạt động đua Top Chiêu Thức Kỹ Quán Cổ Kim, Top Nội Kình Khí Dung Thiên Hạ Top Kinh Mạch Ý Đạt Chu Thiên . Dựa theo bảng xếp hạng, người chơi sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng như sau:

Phần thưởng xếp hạng Nội Kình Khí Dung Thiên Hạ

Xếp Hạng

Tên Vật Phẩm

Số Lượng

Mô Tả

1-3

Bệ Rèn 1

1

Chế tạo vũ khí.

Bệ May 11Chế tạo trang bị

Bệ Xảo 1

1

Chế tạo trang sức

Tuyệt Địa 30 ngày

1

Mã Tiêugọi ra thú cưỡi tốc độ 10.5.

 

Phần thưởng xếp hạng Chiêu Thức Kỹ Quán Cổ Kim

 

Xếp Hạng

Tên Vật Phẩm

Số Lượng

Mô Tả

1-3

Bệ Rèn 1

1

Chế tạo vũ khí.

Bệ May 11Chế tạo trang bị

Bệ Xảo 1

1

Chế tạo trang sức

Ngự Phong Thần Thủy 10 ngày

1

Tăng tốc độ chạy nhân vật.

 

 

Phần thưởng xếp hạng Kinh Mạch Ý Đạt Chu Thiên

 

Xếp Hạng

Tên Vật Phẩm

Số Lượng

Mô Tả

1-3

Bệ Rèn 1

1

Chế tạo vũ khí.

Bệ May 11Chế tạo trang bị

Bệ Xảo 1

1

Chế tạo trang sức

 

Lưu ý: Quà sẽ được trao cho quý nhân sĩ qua hòm thư hệ thống trong vòng 3-5 ngày từ khi kết thúc sự kiện.

 Quý nhân sĩ sẽ có 1 tuần để chạy đua cùng sự kiện "Đua Top Bảng Xếp Hạng".

Tổng có 9 nhân sĩ đứng đầu các Top Nội Kình Khí Dung Thiên HạTop Chiêu Thức Kỹ Quán Cổ Kim  Top Kinh Mạch Ý Đạt Chu Thiên nhận được nhiều vật phẩm giá trị trợ giúp bản thân trong quá trình hành tẩu sau này trong Cửu Âm Chân Kinh. 

 

 

Thời gian:  

Từ ngày 17/11 đến 10:00 ngày 24/11/2015.

Phạm vi:

Máy chủ mới Thần Điêu.

Nội dung: 

Trong thời gian diễn ra sự kiện, hệ thống sẽ tiến hành ghi nhận lại bảng xếp hạng của các hoạt động đua Top Nội Kình Khí Dung Thiên HạTop Chiêu Thức Kỹ Quán Cổ Kim  Top Kinh Mạch Ý Đạt Chu ThiênDựa theo bảng xếp hạng, nhân sĩ sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng như sau: 

 

Phần thưởng xếp hạng Nội Kình Khí Dung Thiên Hạ 

 

Xếp

  hạng  

Phần thưởng

Hình ảnh

Số

 lượng 

Mô tả

1-3

Thẻ Phong Vật Chí Chí Tôn

01

Sử dụng đổi PVC 3 sao

Tuyệt Địa 30 ngày

 

01

Mã Tiêu tốc độ 10.5

 

Phần thưởng xếp hạng Chiêu Thức Kỹ Quán Cổ Kim  

 

Xếp hạng

Phần thưởng

Hình ảnh

Số lượng

Mô tả

1-3

Thiết Đầu Công Lễ Hoa

01

Sử dụng nhận bộ võ học Thiết Đầu Công

Tuyệt Địa 30 ngày

01

Mã Tiêu tốc độ 10.5

 

Phần thưởng xếp hạng Kinh Mạch Ý Đạt Chu Thiên  

 

   Xếp   

hạng

Phần thưởng

Hình ảnh

Số

lượng

Mô tả

1-3

Hùng Miêu Viên Viên

01

Linh vật tuyệt đẹp

Tuyệt Địa 30 ngày

01

Mã Tiêu tốc độ 10.5

 

Lưu ý

Phần quà sẽ được trao sau 5-7 ngày kết thúc sự kiện.

 

Những quý nhân sĩ ở máy chủ Thần Điêu chưa may mắn đạt TOP Bảng Xếp Hạng lần 1 thì sẽ có cơ hội tiếp tục chạy đua TOP Bảng Xếp Hạng lần 2.

Tổng có 9 nhân vật đứng đầu các Top Chiêu Thức Kỹ Quán Cổ Kim, Top Nội Kình Khí Dung Thiên Hạ  Top Kinh Mạch Ý Đạt Chu Thiên sẽ nhận được nhiều vật phẩm có giá trị để giúp hành tẩu giang hồ trong Cửu Âm Chân Kinh.

 

 

 

Thời gian:

  • Tiếp tục duy trì BXH đến 10:00 ngày 15/12/2015.

Phạm vi:

  • Máy chủ Thần Điêu.

Nội dung:

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, hệ thống sẽ tiến hành ghi nhận lại bảng xếp hạng của các hoạt động đua Top Chiêu Thức Kỹ Quán Cổ Kim, Top Nội Kình Khí Dung Thiên Hạ  Top Kinh Mạch Ý Đạt Chu Thiên.
  • Dựa theo bảng xếp hạng, quý nhân sĩ sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng như sau: 

 

Phần thưởng xếp hạng Nội Kình Khí Dung Thiên Hạ

 

Xếp Hạng

Tên Vật Phẩm

Số Lượng

Mô Tả

Hình ảnh

1-3

Bệ Rèn 1

1

Chế tạo vũ khí.

 
Bệ May 11Chế tạo trang bị

Bệ Xảo 1

1

Chế tạo trang sức

 

Tuyệt Địa 30 ngày

1

Mã Tiêugọi ra thú cưỡi tốc độ 10.5.

 

Phần thưởng xếp hạng Chiêu Thức Kỹ Quán Cổ Kim

 

Xếp Hạng

Tên Vật Phẩm

Số Lượng

Mô Tả

Hình ảnh

1-3

Bệ Rèn 1

1

Chế tạo vũ khí.

Bệ May 11Chế tạo trang bị

Bệ Xảo 1

1

Chế tạo trang sức

Ngự Phong Thần Thủy 10 ngày

1

Tăng tốc độ chạy nhân vật.

  

Phần thưởng xếp hạng Kinh Mạch Ý Đạt Chu Thiên

 

Xếp Hạng

Tên Vật Phẩm

Số Lượng

Mô Tả

Hình ảnh

1-3

Bệ Rèn 1

1

Chế tạo vũ khí.

Bệ May 11Chế tạo trang bị

Bệ Xảo 1

1

Chế tạo trang sức

 

Lưu ý:

 Quà sẽ được trao cho quý nhân sĩ qua hòm thư hệ thống trong vòng 3-5 ngày từ khi kết thúc sự kiện.