Nội dung

Tưng bừng ĐẠI TIỆC SINH NHẬT CỬU ÂM CHÂN KINH, khai mở sự kiện cực hot. Mua 1 được 2 - Mua Phong Vật Chí tặng Phong Vật Chí.

Thật hấp dẫn phải không nào? Nhanh tay nhận ưu đãi các Nhân Sĩ ơi!

Thời Gian:

Từ 10h00 ngày 18/07 đến 23h59 ngày 20/07/2023.

Phạm Vi: 

Toàn bộ máy chủ Cửu Âm Chân Kinh

Nội Dung:

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi khi tiến hành đăng nhập vào trang và mua Phong Vật Chí, sẽ ngẫu nhiên được tặng thêm 1 Phong Vật Chí thời trang hoặc trang sức.
- Mua ngay xem nhân phẩm: 

Phong Vật Chí bán:

 Trang Phục

STT Tên Hình ảnh Số lượng Giá
1 Quỳnh Hoa Ngọc Thăng Lễ Hoa 1

Đồng giá 4880

2 Lan Đình Chỉ Hề Lễ Hoa 1
3 Quỳnh Tiêu Thường Lễ Hoa 1
4 Thánh Đế Phàm Âm Thường Lễ Hoa 1
5 Tử Khâm Phục 1
6 Lục Âm Lễ Hoa   1
7 Bích Thiền Sam   1
8 Ân Nhụy Chước Hoa Sam   1
9 Bão Vân Lãm Nguyệt Thường lễ hoa   1
10 Xuân Phong Chúc Dạ Thường   1
11 Thanh Thu Vọng Nguyệt Thường   1

Vũ Khí

STT Tên Hình ảnh Số lượng Giá
1 Sinh Long Yên Đấu Đoản Côn (khóa) 1

Đồng giá 20970

2 Sinh Long Yên Đấu Đoản Kiếm (khóa) 1
3 Mai Trung Kiếm 1
4 Kim Giao Khiếu Nhật Đao 1
5 Giao Văn Đao Tiêu 1
6 Huyết Ngọc Ma Sáo 1

Chúc Nhân Sĩ có những trải nghiệm vui vẻ cùng Cửu Âm Chân Kinh,

Chưởng Quản kính bút,