Online nhận quà Tết

Online nhận quà là hoạt động người người đều thích. Đặc biệt, trong dịp mừng Xuân mới này, những chư vị nhân sĩ online thường xuyên đều sẽ được nhận món quà Tết thú vị

Thời gian

  • Từ ngày 12/02 đến ngày 25/02/2018.

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ Cửu Âm Chân Kinh.

Nội dung

  • Mỗi tối vào lúc 20h00 - 22h30, quý nhân sĩ online tích lũy đạt 45 phút sẽ nhận được phần thưởng từ thư hệ thống.

Phần thưởng

Phần thưởng

Hình ảnh

Số lượng

Túi Binh Lục (nhỏ)

1

Quà Bất Ngờ

1

Lưu ý

  • Quà Bất Ngờ mở ra sẽ nhận được Kỳ Trân Dị Bảo x1 và có cơ hội nhận thêm: Tuyết Liên Đan x1, Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm x10, Sửa Công Cụ x30, Bảo Hạp Võ Học x1, Bệ Rèn Cẩm Hạp x1 và Cẩm Hạp Thần Binh Bảo Giáp x1.
  • Túi Binh Lục (nhỏ) mở ra sẽ nhận được 5 Binh Lục (Thượng).