Boss Ẩn Thế Môn Phái

Mỗi tối, ở cạnh khu vực tỷ võ Tô Châu đều xuất hiện BOSS của Tứ Đại Ẩn Thế Môn Phái quấy nhiễu dân chúng, náo loạn cư dân bá tánh!

Đây chính là lúc chư vị nhân sĩ ra tay trượng nghĩa!

 

Thời gian

  • Từ ngày 10/11 đến ngày 16/11/2017.

Phạm vi 

  • Dành cho các máy chủ Cửu Âm Chân Kinh

Nội dung

  • Trong thời gian sự kiện, 21:00 mỗi tối ở cạnh khu vực tỷ võ Tô Châu sẽ xuất hiện BOSS của Tứ Đại Ẩn Thế Môn Phái (Cổ Mộ Phái. Huyết Đao Môn, Trường Phong Tiêu Cục, Niệm La Bá).
  • Tiêu diệt Boss có thể ngẫu nhiên nhận được phần thưởng.

Quy tắc

 

Vật phẩm rơi

Số lượng

Hình ảnh

Mô tả

Gói Cổ Phổ Tàn Quyển

1

Mở ra có thể nhận trang sách cổ phổ tàn quyển không khóa x1

Thư tín của Thiên Lâm Nam

3

Thẻ kỳ ngộ nhập môn Cổ Mộ, Huyết Đao, Trường Phong, Niệm La, lần lượt rơi, không khóa

Tẩy Tâm Cách Diện Đan (Hiệp)

1

Sau khi dùng ký hiệu hiệp ác trở thành Hiệp, nhận sẽ khóa

Tẩy Tâm Cách Diện Đan (Ác)

1

Sau khi dùng ký hiệu hiệp ác trở thành Ác, nhận sẽ khóa

Tẩy Tâm Cách Diện Đan (Tà)

1

Sau khi dùng ký hiệu hiệp ác trở thành Tà, nhận sẽ khóa

Tẩy Tâm Cách Diện Đan (Cuồng)

1

Sau khi dùng ký hiệu hiệp ác trở thành Cuồng, nhận sẽ khóa

Bệ Rèn

1

Ngẫu nhiên nhận được các bệ bậc 1~2: bệ rèn, bệ may, bệ xảo, bệ độc dược sư, không khóa

Giang Hồ Nội Công Tàn Quyển

5

Ngẫu nhiên nhận 5 trang trong Giang Hồ Nội Công Tàn Quyển, lần lượt rơi, không khóa 

Chú ý

  • Tổ đội gây sát thương nhiều nhất với Boss sẽ nhận được phần thưởng Boss rơi.
  • Các vật phẩm Tẩy Tâm Cách Diện Đan sẽ khóa.