Bảng xếp hạng có thể cập nhật chậm ít phút. Vui lòng chú ý để đua TOP

Hạng Tài khoản Tích điểm
1 hath***** 259898
2 ngoc***** 150131
3 vicf***** 128900
4 djql***** 118920
5 mald***** 102313
6 mium***** 85423
7 chuv***** 58473
8 keog***** 56606
9 tony***** 50111
10 holy***** 50076
11 binq***** 31381
12 chjn***** 26322
13 scon***** 25505
14 nguo***** 22010
15 huye***** 21707
16 gato***** 21292
17 skvi***** 18783
18 dang***** 16083
19 karo***** 14357
20 duyv***** 12746