Get Adobe Flash player

Tải bản full

Bản cài đặt Cửu Âm Chân Kinh 2

Kiến nghị:

- Nên dùng để tải nhanh hơn - Tắt Antivirus trước khi chạy file Gdownloader

Ưu điểm:

Tải với tốc độ nhanh và ổn định Tích hợp chức năng tải tiếp (Resume) khi bị mất kết nối mạng giữa chừng

Nhược điểm:

Không hỗ trợ trên winXP

Tên tập tin Kích thước tập tin Kích thước game Tải về liên kết
CuuAmChanKinh2-Installer.exe 908 KB 18.7 GB

Hướng dẫn: Xem thêm tại đây!

Bản đầy đủ

Tên tập tin Kích thước tập tin Kích thước game Tải về liên kết
CuuAmChanKinh2-Full.rar 17.9 GB 18.7 GB

Hướng dẫn: Xem thêm tại đây!

Tải bản cập nhật

HTTP
Tên tập tin Kích thước tập tin Tải về liên kết Phiên bản hiện hành
Patch 201-202 1.5MB HTTP liên kết 0.0.1.201-0.0.1.202
Patch 200-201 3.9MB HTTP liên kết 0.0.1.200-0.0.1.201
Patch 199-200 4.1MB HTTP liên kết 0.0.1.199-0.0.1.200
Patch 198-199 1.82MB HTTP liên kết 0.0.1.198-0.0.1.199
Patch 197-198 4.21MB HTTP liên kết 0.0.1.197-0.0.1.198
Patch 196-197 429KB HTTP liên kết 0.0.1.196-0.0.1.197
Patch 195-196 20.4MB HTTP liên kết 0.0.1.195-0.0.1.196
Patch 194-195 48.7MB HTTP liên kết 0.0.1.194-0.0.1.195
Patch 193-194 3.07MB HTTP liên kết 0.0.1.193-0.0.1.194
Patch 192-193 42.2MB HTTP liên kết 0.0.1.192-0.0.1.193
Patch 191-192 126.2MB HTTP liên kết 0.0.1.191-0.0.1.192
Patch 190-191 40.2MB HTTP liên kết 0.0.1.190-0.0.1.191
Patch 189-190 71.7MB HTTP liên kết 0.0.1.189-0.0.1.190
Patch 188-189 358KB HTTP liên kết 0.0.1.188-0.0.1.189
Patch 187-188 1.2MB HTTP liên kết 0.0.1.187-0.0.1.188
Patch 186-187 2.08MB HTTP liên kết 0.0.1.186-0.0.1.187
Patch 185-186 15.7MB HTTP liên kết 0.0.1.185-0.0.1.186
Patch 184-185 198KB HTTP liên kết 0.0.1.184-0.0.1.185
Patch 183-184 15.1MB HTTP liên kết 0.0.1.183-0.0.1.184
Patch 182-183 130KB HTTP liên kết 0.0.1.182-0.0.1.183
Patch 181-182 1.48MB HTTP liên kết 0.0.1.181-0.0.1.182
Patch 180-181 828KB HTTP liên kết 0.0.1.180-0.0.1.181
Patch 179-180 7.91MB HTTP liên kết 0.0.1.179-0.0.1.180
Patch 178-179 6.22MB HTTP liên kết 0.0.1.178-0.0.1.179
Patch 177-178 10.8MB HTTP liên kết 0.0.1.177-0.0.1.178
Patch 176-177 48.5MB HTTP liên kết 0.0.1.176-0.0.1.177
Patch 175-176 127.6MB HTTP liên kết 0.0.1.175-0.0.1.176
Patch 174-175 47.2MB HTTP liên kết 0.0.1.174-0.0.1.175
Patch 173-174 33.6MB HTTP liên kết 0.0.1.173-0.0.1.174
Patch 172-173 562.8MB HTTP liên kết 0.0.1.172-0.0.1.173
Patch 171-172 656.5MB HTTP liên kết 0.0.1.171-0.0.1.172
Patch 170-171 64.1MB HTTP liên kết 0.0.1.170-0.0.1.171
Patch 169-170 3.9MB HTTP liên kết 0.0.1.169-0.0.1.170
Patch 168-169 459KB HTTP liên kết 0.0.1.168-0.0.1.169
Patch 167-168 3.9MB HTTP liên kết 0.0.1.166-0.0.1.168
Patch 166-167 4KB HTTP liên kết 0.0.1.166-0.0.1.167
Patch 165-166 1.1MB HTTP liên kết 0.0.1.165-0.0.1.166
Patch 164-165 1.5MB HTTP liên kết 0.0.1.164-0.0.1.165

Hướng dẫn cài đặt

Cấu hình yêu cầu

Cấu hình Thấp Trung bình Cao
Hệ điều hành Windows XP SP3 trở lên Windows 7/8/10
CPU Intel Core 2 Duo Intel Core I3 Intel Core I5 hoặc Xeon trở lên
RAM 2 GB 4 GB 8 GB trở lên
Card màn hình GT710 1GB trở lên GTX750ti 2GB trở lên GTX950 2GB trở lên
Card âm thanh Card tương thích DirectX 9.0c Card tương thích DirectX 9.0c hoặc cao hơn
Ổ cứng Hơn 20G
Internet ADSL/FTTH