Trượng kiếm đồng hành

Hẳn quý nhân sĩ đều nắm rõ, điểm tu luyện có thể dùng để đổi các loại đạo cụ trong Cửu Âm Chân Kinh.

Hoàn thành nhiệm vụ Trượng Kiếm Đồng Hành là một trong những cách tăng điểm tu luyện gấp đôi đấy!

Thời gian

  • Từ 10h00 ngày 01/01 đếm 16h00 ngày 15/01/2018.

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ Cửu Âm Chân Kinh.

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, tất cả quý nhân sĩ thông qua biểu tượng “Hộp Quà” để mở giao diện Trượng Kiếm Đồng Hành.

  • Thông qua hỗ trợ kết đôi lẫn nhau để hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, có thể sử dụng điểm tu luyện để đổi nhiều phần quà phong phú.

  • Mỗi lần tương trợ hoàn thành sẽ nhận được điểm tu luyện.
  • Mỗi ngày nhân vật chỉ hoàn thành tối đa 2 lần.

Phần thưởng

  • Sử dụng điểm tu luyện đến gặp NPC Đại sứ sự kiện Ngải Hiểu Phong để tiến hành đổi thưởng:

Gói quà

Điểm tu luyện

Phần thưởng

Hình ảnh

Số lượng

Quà Đồng Hành

50

Tụ Hồn Đan

2

Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan

2

Quà Sư Hữu

100

Tuyết Liên Quả

5

Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan

5

Tử Thần Đan

10

Quà Lương Bạn

300

Thiên Sơn Tuyết Liên Quả

2

Ngự Phong Thần Thủy (3 ngày)

1

Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm

20

Bảo Hạp Võ Học

1

Quà Kim Lan

1000

Bách Niên Tuyết Liên Quả

5

Kim Ti Phấn

1

Huyền Ngọc Phấn

1

Lưu ý

  • Toàn bộ vật phẩm đều cố định.