Online nhận quà

Online nhận quà là hoạt động người người đều thích.

Thời gian

  • Từ ngày 09/01 đến ngày 18/01/2018.

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ Cửu Âm Chân Kinh.

Nội dung

  • Mỗi tối vào lúc 20h00 - 22h30, quý nhân sĩ online tích lũy đạt 45 phút sẽ nhận được phần thưởng từ thư hệ thống.

Phần thưởng

Phần thưởng

Hình ảnh

Số lượng

Túi Binh Lục (nhỏ)

1

Quà Bất Ngờ

1

Lưu ý

  • Quà Bất Ngờ mở ra sẽ nhận được Kỳ Trân Dị Bảo x1 và có cơ hội nhận thêm: Tuyết Liên Đan x1, Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm x10, Sửa Công Cụ x30, Bảo Hạp Võ Học x1, Bệ Rèn Cẩm Hạp x1 và Cẩm Hạp Thần Binh Bảo Giáp x1.
  • Túi Binh Lục (nhỏ) mở ra sẽ nhận được 5 Binh Lục (Thượng).