Kim Lăng dũng đấu

Chiến loạn! Phản quân xuất hiện. Mau vây bắt chúng!

 

Thời gian

  • Từ ngày 09/01 đến ngày 15/01/2018.

Phạm vi

  • Toàn bộ các máy chủ Cửu Âm Chân Kinh.

Nội dung

  • Vào lúc 20h00" đến 21h00" mỗi ngày trong thời gian diễn ra sự kiện, khu vực Kim Lăng Hoàng Lăng sẽ xuất hiện rất nhiều quân phiến loạn. Tiêu diệt có thể nhận được nhiều phần thưởng phong phú:

 

Tên quái

Khả năng rớt vật phẩm

Phản Quân Thiên Tướng

Bệ Rèn

Giang Hồ Nội Công Tàn Quyển

Cổ Phổ Tàn Quyển

Huyền Nguyên Đan

Phản Quân Hiệu Úy

Thiên Sơn Tuyết Liên Quả

Vân Tiêu Phi Kiếm

Thập Tự Truy Hồn Côn

Bảo Hạp Võ Học

Phản Quân Đội Trưởng

Tuyết Liên Quả

Vân Tiêu Phi Kiếm

Thập Tự Truy Hồn Côn

Bảo Hạp Võ Học

Phản Quân Sĩ Binh

Tuyết Liên Đan (tăng 1 vạn tu vi)

05 Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm

 

Chú ý

  • Vật phẩm rớt từ Phản Quân Thiên Tướng, Phản Quân Hiệu Úy, Phản Quân Đội Trưởng sẽ thuộc về nhóm hoặc tổ đội tạo tổng sát thương cao nhất, sát thương do người chơi chưa tổ đội tạo nên sẽ không được tính vào.