Cần tu mỗi ngày

Quý nhân sĩ chỉ cần đến chỗ đại sứ sự kiện Lâm Lương nhận nhiệm vụ Cần Tu Mỗi Ngày, sau đó tham gia vào cách chơi được chỉ định là đã có thể nhận được rất nhiều phần thưởng hấp dẫn… 

Cơ hội lớn, quà lớn, chư vị nhân sĩ chớ bỏ qua!

Thời gian

 • Từ 10h00 ngày 01/01 đến 16h00 ngày 15/01/2018.

Phạm vi

 • Tất cả máy chủ Cửu Âm Chân Kinh.

Nội dung 

Trong thời gian sự kiện, mỗi ngày quý nhân sĩ có thể đến gặp NPC Lâm Lương để nhận nhiệm vụ Cần Tu Mỗi Ngày như sau:

Cần Tu Khổ Luyện (ngày thường)

- Thời gian: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần

- Yêu cầu nhiệm vụ

 • Hoàn thành 2 lần Tâm ma.
 • Hoàn thành Thụ nghiệp môn phái 100%.
 • Hoàn thành Luyện nhóm 100%.
 • Đánh bại 2 Thế lực bất kỳ

- Phần thưởng

Phần thưởng

Số lượng

Hình ảnh

Tuyết Liên Quả

1

Binh Lục (Thượng)

1

Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm

5

Điểm Hưu Nhàn

20

Điểm Chuyên Gia

20

Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan

3

Quyển Cán Tẩy

1

Cần Tu Khổ Luyện (cuối tuần)

- Thời gian: Thứ 7 & Chủ Nhật

- Yêu cầu nhiệm vụ

 • Hoàn thành 2 lần Tâm ma.
 • Hoàn thành Thụ nghiệp môn phái 100%.
 • Hoàn thành Luyện nhóm 100%.
 • Đánh bại 2 Thế lực bất kỳ.
 • Hoàn thành chiến thắng 2 lần chiến trường Cổ Mộ.
 • Hoàn thành 1 lần vượt ải cấm địa (khó).

- Phần thưởng

Phần thưởng

Số lượng

Hình ảnh

Thiên Sơn Tuyết Liên Quả

1

Binh Lục (Thượng)

1

Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm

5

Điểm Hưu Nhàn

20

Điểm Chuyên Gia

20

Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan

10

Quyển Cán Tẩy

1

Lưu ý

 • Tất cả phần thưởng đều cố định.
 • Quyển Cán Tẩy sẽ được dùng trong phiên bản mới.