Triều Đình phong thưởng

Sự kiện Triều Đình Phong Thưởng sẽ được khai mở trong những ngày cuối tháng 02 này.

Hãy nhanh chóng tham gia bởi quý nhân sĩ sẽ có cơ hội nhận được 2 phúc lợi lớn, mở ra những vật phẩm đáng giá! 

Phạm vi

 • Toàn bộ máy chủ Cửu Âm Chân Kinh.

Thời gian

 • Từ 0h ngày 11/02 đến 23h59 ngày 17/02/2020.

Phúc lợi 1 

 Nội dung

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, quý nhân sĩ dùng bạc nén tiến hành diễn võ, trị thương, chat kênh thế giới, sửa trang bị, đập trứng, cầu phúc, dùng kỳ trân, đổi trang phục, lật bài tâm ma, triều hành bảo tàng, tiêu phí thích quán, set đồ thuộc tính kim ngọc.
 • Áp dụng thêm cả tính năng Roll Phỉ Thúy Oa Oa và phục chế Bảo vật Tuyệt Thế.
 • Chỉ cần tiêu hao vượt 10 lượng thì sau khi sự kiện kết thúc có thể nhận lại 10% bạc nén tiêu phí.

Phương thức nhận thưởng

 • Tăng thêm 1 phím mới Triều Đình Phong Thưởng trên trang Sự kiện đặc biệt trong giao diện hộp quà ở trang chính. 

 

 

 • Sau đó, nhấp vào phím Triều Đình Phong Thưởng mở giao diện nhận thưởng.

 

Phúc lợi 2

 

Nội dung

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, quý nhân sĩ dùng tiêu phí Bạc nén vào các hình thức: diễn võ, trị thương, chat kênh thế giới, sửa trang bị, đập trứng, chúc phúc, dùng kỳ trân, đổi trang phục, lật bài tâm ma, triều hành bảo tàng, tiêu phí thích quán, roll trang bị thuộc tính kim và ngọc.
 • Áp dụng thêm cả tính năng Roll Phỉ Thúy Oa Oa và phục chế Bảo vật Tuyệt Thế.
 • Khi tiêu phí đạt các mốc nhất định sẽ nhận được các phần thưởng. Quý nhân sĩ dựa vào bảng hiển thị Triều Đình Phong Thưởng để theo dõi.

Máy chủ Tiểu Long Nữ 

Mốc

Phần thưởng

Số lượng

Hình ảnh

Tính chất

3 Đĩnh

Hứa Nguyện Kết

30

Khóa

Bách Niên Tuyết Liên Quả

10

Khóa

7 Đĩnh

Hứa Nguyện Kết

50

Khóa

Bách Niên Tuyết Liên Quả

10

Khóa

15 Đĩnh

Hứa Nguyện Kết

50

Khóa

Bách Niên Tuyết Liên Quả

10

Khóa

Mị Ảnh Kiếm Pháp - Tàn quyển

1

Không khóa

30 Đĩnh

Hứa Nguyện Kết

70

Khóa

Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan

50

Khóa

Mị Ảnh Kiếm Pháp - Tàn quyển

1

Không khóa

50 Đĩnh

Hứa Nguyện Kết

100

Khóa

Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan

100

Không khóa

Mị Ảnh Kiếm Pháp - Tàn quyển

2

Khóa

100 ĐĩnhHứa Nguyện Kết200

Khóa
Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan150

Khóa

Mị Ảnh Kiếm Pháp - Tàn quyển

4

Không khóa

 ♦ Các máy chủ còn lại

Mốc

Phần thưởng

Số lượng

Hình ảnh

Tính chất

3 Đĩnh

Hứa Nguyện Kết

50

Khóa

Bách Niên Tuyết Liên Quả

10

Khóa

7 Đĩnh

Hứa Nguyện Kết

50

Khóa

Bách Niên Tuyết Liên Quả

10

Khóa

Mị Ảnh Kiếm Pháp - Tàn quyển

1

Không khóa

15 Đĩnh

Hứa Nguyện Kết

100

Khóa

Bách Niên Tuyết Liên Quả

10

Khóa

Mị Ảnh Kiếm Pháp - Tàn quyển

1

Không khóa

30 Đĩnh

Hứa Nguyện Kết

100

Khóa

Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan

100

Khóa

Mị Ảnh Kiếm Pháp - Tàn quyển

2

Không khóa

50 Đĩnh

Hứa Nguyện Kết

150

Khóa

Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan

100

Khóa

Mị Ảnh Kiếm Pháp - Tàn quyển

4

Không khóa

100 Đĩnh

Hứa Nguyện Kết

200

Khóa

Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan

150

Khóa

Mị Ảnh Kiếm Pháp - Tàn quyển

8

Không khóa

Lưu ý
 • Phần thưởng sẽ được trao sau 3-7 ngày khi kết thúc sự kiện.
 • Chỉ dùng bạc nén trong thời gian diễn ra sự kiện mới được tính, các đạo cụ mua ở shop sẽ không được tính.