Lễ tình nhân

Nam nữ trong nhân gian, chỉ cần một sợi chỉ tơ hồng của “ông Tơ bà Nguyệt” xe duyên thì cho dù ở bất cứ nơi đâu, bất cứ địa vị cao thấp cũng sẽ gặp nhau, kết duyên làm vợ chồng, cùng dắt tay nhau đi qua quãng đời còn lại.

Chư vị hãy đến ngay Miếu Nguyệt Lão tại Cửu Âm Chân Kinh, gửi nguyện ước tìm người tâm đầu ý hợp, nhận nhiệm vụ Lễ Tình Nhân và biết đâu đấy, mùa Valentine này, quý nhân sĩ sẽ không còn cô đơn nữa.

Thời gian

  • Từ 0h ngày 11/02 đến 23h59 ngày 17/02/2020.

Phạm vi

  • Toàn bộ máy chủ Cửu Âm Chân Kinh.

Nội dung

  • Mỗi ngày người chơi đạt thực lực Thần Hồ Kỳ Kỹ online đến Miếu Nguyệt Lão ở Thành Đô gặp NPC Chiêm Hỗ (535, 491) nhận nhiệm vụ Lễ Tình Nhân.

  • Các nhiệm vụ nhận gồm:

Hoạt động

Phần thưởng

Tính chất

Nhân vật có Danh Tuấn Giang Hồ

5 Hạt Giống Hoa Hồng Tình Nhân

Khóa

Hoàn thành Đập 5 quả trứng bất kỳ

5 Hạt Giống Hoa Hồng Tình Nhân

Hoàn thành 1 lần vượt ải Sư Đồ - Tâm Ma

5 Hạt Giống Hoa Hồng Tình Nhân

Hoàn thành 6 lần Hào kệt giang hồ

5 Hạt Giống Hoa Hồng Tình Nhân

Hoàn thành 1 cấm địa bất kỳ

10 Hạt Giống Hoa Hồng Tình Nhân

 

  • Các nhiệm vụ mỗi ngày chỉ nhận và hoàn thành được 1 lần duy nhất.
  • Sau khi nhận hạt giống, người chơi sử dụng trồng ở các bãi ruộng Nông phu.

Phần thưởng

  • Thu thập Hoa Hồng Tình Nhân đến NPC Chiêm Hỗ (535, 491) ở Thành Đô để đổi các phần thưởng Valentine.

Hoa Hồng Tình Nhân

Vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Tính chất

5

Quà Valentine

1

Khóa

3

Vĩnh Dục Ái Hà

1

9

Trái Tim

1

9

Tinh Ngữ Tinh Luyện (Lễ Tết)

1

60

Tôn hiệu Tiểu Gia Bích Ngọc

1

99

Tam Dương Liễn (30 ngày)

1

  • Quà Valentine ngẫu nhiên nhận được 1 trong các vật phẩm sau:

Vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Tính chất

Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan

3

Khóa

Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan

5

Khóa

Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan

10

Khóa

Tinh Chế Nội Tu Đan

2

Khóa

Bách Niên Tuyết Liên Quả

2

Khóa

Thiên Chỉ Định Vận

1

Không khóa

Tố Thủ Ngưng Âm

1

Không khóa

Phong Vận Tình Nguyễn

1

Không khóa

Hạt Diện Tà Nguyễn

1

Không khóa

Cổ Phổ - Tàn quyển

1

Không khóa

Yên Ngựa Đôi

1

Không khóa