Giang hồ hành tẩu

Ninh Cửu Vi đang trên đường thực hiện nhiệm vụ được giao thì bị trọng thương khá nặng, do đó y đã phát tín hiệu cầu cứu sự giúp đỡ của các vị đại hiệp. Sau khi giúp Ninh Cửu Vi hoàn thành nhiệm vụ, quý vị sẽ được tặng Lệnh Bài Hạ Nhật, dùng lệnh bài có thể đổi được rất nhiều phần thưởng hấp dẫn.

Nào, hãy nhanh chóng đến Tô Châu thành để trợ giúp cho Ninh Cửu Vi nhé!

Thời gian

  • Từ 10h00 ngày 11/02 đến 29/02/2020.

Phạm vi

  • Dành cho tất cả máy chủ Cửu Âm Chân Kinh.

Vật phẩm liên quan

 

Cần Học LệnhMô tả
  • Thu thập từ các nhiệm vụ yêu cầu trong sự kiện.
  • Dùng để đổi các vật phẩm thưởng hữu ích, hấp dẫn.

 

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi ngày đến Tô Châu (423,794) gặp NPC Ninh Cửu Vi (Giang Hồ Khách) để nhận các nhiệm vụ thu thập các Lệnh Bài Hạ Nhật.

Các nhiệm vụ cụ thể như sau

 

♦ Nhiệm vụ 1: Long Tranh Hổ Đấu

- Khi nhận nhiệm vụ "Tranh đấu giang hồ", quý nhân sĩ cần phải tiêu diệt 1 lần Huyết Thù bất kỳ. Hoàn thành xong có thể nhận được Ẩn giấu tung tích x1, Cần Học Lệnh x2.

- Nhiệm vụ này mỗi ngày chỉ có thể hoàn thành 1 lần.

 

♦ Nhiệm vụ 2: Giang Hồ Lịch Luyện

- Khi nhận nhiệm vụ "Giang hồ lịch luyện", quý nhân sĩ cần phải đánh bại 1 thế lực bất kì (trong ngày đó, có thể khiêu chiến 1 thế lực tối đa 6 lần). Hoàn thành xong sẽ nhận được Cần Học Lệnh x2 và có cơ hội nhận được thêm Vô Cực Khiêu Chiến Lệnh x1.

- Nhiệm vụ này mỗi ngày chỉ có thể hoàn thành 1 lần.

 

♦ Nhiệm vụ 3: Tu Hành

- Khi nhận nhiệm vụ "Giang hồ tu hành", quý nhân sĩ cần phải tham gia luyện nhóm mệt mỏi và thụ nghiệp đạt 100%. Hoàn thành xong sẽ nhận được Thúy Ngọc Nội Tu Đan x2 và Cần Học Lệnh x1.

- Nhiệm vụ này mỗi ngày chỉ có thể hoàn thành 1 lần.

- Chú ý: Sau khi luyện nhóm mệt mỏi đạt 100% không thể trực tiếp rời luyện nhóm, cần phải đợi luyện nhóm tự động kết thúc.

 

♦ Nhiệm vụ 4: Khiêu Chiến Cấm Địa

- Khi nhận nhiệm vụ "Giang hồ khiêu chiến", quý nhân sĩ cần phải 1 lần vượt ải cấm địa (khó) bất kì. Hoàn thành xong sẽ nhận được Cần Học Lệnh x3 và có cơ hội nhận được thêm Giang Hồ Cấm Địa lệnh bài x1.

- Giang hồ cấm địa lệnh bài: Khi đem đạo cụ này đi khiêu chiến Giang Hồ cấm địa, dùng đạo cụ này sẽ không tiêu hao số lần cấm địa mỗi tuần.

- Nhiệm vụ này mỗi ngày chỉ có thể hoàn thành 1 lần.

 

Đổi phần thưởng

Lệnh bài cần

Phần thưởng

Hình ảnh

Mô tả

1

Binh Lục (Thường)

Cố định

5

Phỉ Thúy Đản Cẩm Hạp

Khóa, Phỉ Thúy Đan x10

5

Kim Long Đản Cẩm Hạp

Khóa, Kim Long Đan x10

5

Phúc Khí Đản Cẩm Hạp

Khóa, Phúc Khí Đan x10

10

Hộp Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm

Khóa, Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm 20, mỗi ngày mỗi người giới hạn đổi 1 lần

15

Quà Giang Hồ Ngày Hè 1

Mở ra nhận được: Bách Hiểu Sinh Binh Lục (thượng) x4, có tỉ lệ nhận thêm Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan x5, Võ học bảo hạp x1

30

Quà Giang Hồ Ngày Hè 2

Mở nhận được: bách hiểu sinh binh lục (thượng) x10, có tỉ lệ nhận thêm Hỗn nguyên dịch cân đan x10, Võ học bảo hạp x1

50

Quà Giang Hồ Ngày Hè 3

Mở nhận: bách hiểu sinh binh lục (thượng) x15, hỗn nguyên dịch cân đan x10, có tỉ lệ nhận thêm Võ học bảo hạp x1, Gói cổ phổ tàn quyển x1