Online nhận quà

Đừng quên khung giờ online mỗi tối để có cơ hội nhận ngay nhận ngay những gói quà cực hữu ích nhé!

Thời gian

  • Đợt 1: Từ ngày 04/08 đến ngày 23/08/2020.
  • Đợt 2: sẽ cập nhật sau.

Phạm vi

  • Tất cả máy chủ Cửu Âm Chân Kinh.

Nội dung

  • Mỗi ngày online tích lũy đạt mốc sẽ nhận được phần thưởng tướng ứng.
  • Ngoài ra, mỗi tối 20:30-22:30, tích lũy thời gian online đạt 45 phút có thể nhận được phần quà tối.

Phần quà

Điều kiện

Gói quà

Vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Tích lũy online đạt 5 phút

Quà online 5 phút

Tuyết Liên Quả

2

Điểm Hưu Nhàn (20)

1

Quyển Tẩy Luyện Kỹ Năng Bảo Vật

1

Tích lũy online đạt 15 phút

Quà online 15 phút

Hổ Phách Nội Tu Đan

1

Tuyết Liên Quả

2

Quyển Tẩy Luyện Kỹ Năng Bảo Vật

2

Tích lũy online đạt 30 phút

Quà online 30 phút

Quyển Cán Tẩy

2

Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm

5

Điểm Chuyên Gia (20)

1

Tích lũy online đạt 60 phút

Quà online 60 phút

Phỉ Thúy Oa Oa Tôi Luyện Quyển

4

Thúy Ngọc Nội Tu Đan

1

Hộp Cẩm [Kỳ Trân]

1

Cửu Chuyển Thông Minh Hoàn

1

Mỗi tối 20h30 - 22h30

<Tích lũy online đạt 45 phút>

Quà online giờ vàng

LB Thánh Hỏa Minh Tôn

2

Khu Ma Lệnh

1

Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan

5

Tuyết Liên Quả

3

Lưu ý

  • Trong thời gian sự kiện, tham gia các tính năng liên server sẽ không được tính thời gian online.
  • Sử dụng lệnh bàiThánh Hỏa Minh Tôn đổi các phần thưởng hấp dẫn ở NPC Tiền Phú Quý.

Đạo cụ tốn

Vật phẩm

Hình ảnh

30 LB Thánh Hỏa Minh Tôn

Tử Tiêu Bào

30 LB Thánh Hỏa Minh Tôn

Lam Tiên Ông

30 LB Thánh Hỏa Minh Tôn

Xích Viêm Điểu

30 LB Thánh Hỏa Minh Tôn

Tử Phượng Sam

30 LB Thánh Hỏa Minh Tôn

Ngâm Nguyệt La Thường

30 LB Thánh Hỏa Minh Tôn

Tân Nguyệt Trường Hồng Kiếm

1 LB Thánh Hỏa Minh Tôn

Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan

1 LB Thánh Hỏa Minh Tôn

Thiên Sơn Tuyết Liên Quả