Thời gian:  

Từ ngày 07/08/2015.  

 

Phạm vi:

Máy chủ mới Lãng Khách

 

Nội dung: 

Người chơi tại máy chủ Lãng Khách đến nhận quà Tuyệt Thế Song Kiều tại NPC Đại Minh Lễ Tư ở các tiền trang thành chủ lớn.

 

NPC Đại Minh Lễ Tư 

 

Tọa độ NPC Đại Minh Lễ Tư:

 

NPC Tiền Phú Quý

Tọa độ

Tô Châu

486,366

Thành Đô

749,673

Lạc Dương

1090,666

Yên Kinh

328,92

Kim Lăng

1206,1016

 

Phần quà nhận được khi người chơi đạt đến thực lực "Giá Khinh Tựu Thục" mở ra có:

 

Tên Vật Phẩm

Hình Ảnh

Số Lượng

Cơm Xào Thập Cẩm

 

15

Vô Cực Khiêu Chiến Lệnh

 

1

Thiên Thừa Đan -2

 

15

Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan

 

15

Nguyệt Ngưng Tử Thần Đan

 

15

Cá Sốt Canh Xương

 

15

Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm

 

20

Đại Như Ý Hoàn

 

10

Bách Hiểu Binh Lục(Thượng)

 

2

Tàng Đầu Lộ Vĩ(1)

 

10

Thập Hương Noãn Tán

 

10

Túi Gấm Mở Rộng Túi

 

1

Ngự Phong Thần Thủy (3 ngày)

 

1