Tích lũy nạp Vàng

Tích lũy nạp Vàng, cơ hội tốt để quý nhân sĩ sở hữu những vật phẩm hữu ích, trợ giúp trên con đường hành tẩu giang hồ máy chủ mới Cẩm Y Vệ.

Thời gian

  • Từ 10h00 ngày 25/02 đến 23h59 ngày 29/02/2020.

Phạm vi

  • Máy chủ mới Cẩm Y Vệ.

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, quý nhân sĩ tiến hành nạp Vàng khi tích lũy Vàng đạt mốc quy định sẽ nhận được rất nhiều phần thưởng hấp dẫn.
  • Người chơi nạp đạt mốc cao sẽ nhận được thêm mốc thấp. VD nạp 200 vàng thì nhận được cả 2 mốc 100V và 200V.

Phần thưởng

Mốc tích lũy

Vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Tính chất

100

Võ học "Viêm Dương Đao"

1

Không khóa

Long Hổ Lệnh

20

Không khóa

Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan

5

Khóa

Nguyệt Ngưng Tử Thần Đan

20

Khóa

Thiên Sơn Tuyết Liên Quả

5

Khóa

200

Thẻ Đổi PVC 2 Sao

1

Không khóa

Long Hổ Lệnh

30

Không khóa

Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan

5

Khóa

Nguyệt Ngưng Tử Thần Đan

30

Khóa

Thiên Sơn Tuyết Liên Quả

5

Khóa

500

Thẻ Đổi PVC 2 Sao

2

Không khóa

Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm

50

Không khóa

Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan

5

Khóa

Nguyệt Ngưng Tử Thần Đan

50

Khóa

Thiên Sơn Tuyết Liên Quả

5

Khóa

1000

PVC Phong Vũ Tuyết Ảnh Sam

1

Không khóa

Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm

50

Không khóa

Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan

5

Khóa

Nguyệt Ngưng Tử Thần Đan

50

Khóa

Thiên Sơn Tuyết Liên Quả

5

Khóa

2000

Tinh Trần Ảo Không Phi

1

Không khóa

Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm

100

Không khóa

Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan

5

Khóa

Nguyệt Ngưng Tử Thần Đan

100

Khóa

Thiên Sơn Tuyết Liên Quả

10

Khóa

3000

Thẻ Đổi PVC Chí Tôn

1

Không khóa

Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm

200

Không khóa

Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan

5

Khóa

Nguyệt Ngưng Tử Thần Đan

150

Khóa

Thiên Sơn Tuyết Liên Quả

10

Khóa

6000

PVC Quy Cận Đao

1

Không Khóa

Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm300Không Khóa
Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan10Khóa
Nguyệt Ngưng Tử Thần Đan200Khóa
Thiên Sơn Tuyết Liên Quả10Khóa

 

* Một vài hình ảnh

  • PVC Quy Cận Đao