Nhận Thiệp Giáng Sinh

Thời gian

Từ ngày 23/12 đến hết ngày 31/12/2014.

  

Phạm vi

Toàn bộ các cụm máy chủ Cửu Âm Chân Kinh.

 

Nội dung sự kiện

Từ 20h30 đến 22h30 mỗi tối trong thời gian diễn ra sự kiện, tất cả người chơi chỉ cần đăng nhập online tích lũy đủ 45 phút sẽ có cơ hội nhận được 01 phần quà Thiệp Giáng Sinh từ hệ thống qua hòm thư ingame.

 

 

Phần thưởng

Mở Thiệp Giáng Sinh có cơ hội nhận được những vật phẩm sau:

 

Vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Tính chất

Tỷ lệ

Khu Ma Lệnh

01

Cố định

100%

Bánh Khúc Cây

01

Tất Giáng Sinh

05

Ngẫu nhiên

Tất Giáng Sinh

10

 

Bánh Khúc Cây  sau khi sử dụng sẽ ngẫu nhiên nhận được 1 buff dưới đây:

 

  • Lực tay +50, duy trì 1 giờ
  • Nội tức +50, duy trì 1 giờ
  • Thân pháp +50, duy trì 1 giờ
  • Thể Phách +50, duy trì 1 giờ
  • Canh khí +50, duy trì 1 giờ
  • Tất cả thuộc tính +30, duy trì 1 giờ

 

Tất Giáng Sinh mở ra sẽ nhận Dịch Cân Đan và ngẫu nhiên một số vật phẩm khác

 

Phần thưởng

Hình ảnh

Số lượng

Mô tả

Tính chất

Dịch Cân Đan

01

Tăng 10.000 tu vi

100%

Thẻ thu thập PVC

01

Thu thập thẻ số lượng nhất định có thể đổi được PVC 

Ngẫu nhiên

Thẻ thu thập PVC

05

Thu thập thẻ số lượng nhất định có thể đổi được PVC 

Bảo hạp võ học

01

 Chứa bí tịch võ học môn phái nhập môn hoặc võ học giang hồ

(*) Vật phẩm mở ra là cố định