Kích hoạt
01

Trương Vô Kỵ

Giới thiệu: Giftcode mang tên máy chủ mới Trương Vô Kỵ sẽ dành cho tất cả nhân sĩ.
Cách nhận: Share Trailer máy chủ Trương Vô Kỵ

 • Ngự Phong Thần Thủy (10 ngày)

  Số lượng: 01
  Tăng tốc độ di chuyển
  Tính chất: Khóa
 • Thúy Ngọc Nội Tu Đan

  - Số lượng: 05
  - Tăng 100% tốc độ nội tu trong 1 giờ
  - Tính chất: Khóa
 • Tuyết Liên Quả

  - Số lượng: 05
  - Tăng 50.000 tu vi
  - Tính chất: Khóa
 • Quà Sơ Nhập Giang Hồ

  Số lượng: 01
  Mở ra nhận:
  05 Hành Cước Lệnh
  05 Tàng Đầu Lộ Vĩ
  05 Cửu Chuyển Thông Minh Hoàn
  10 Khiêu Chiến Lệnh
  10 Đại Thiên Thừa Đan
  01 Đại Uyển Mã (7 ngày)
  01 thời trang Phi Bộc bộ (7 ngày)
  01 thời trang Ngọc Nhan bộ (7 ngày)
  05 Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan
  10 Cơm Nắm Phiêu Tuyết
  05 Đại Như Ý Hoàn
  10 Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm
  10 Huyền Nguyên Đan
  02 Túi Mở Rộng
 • Quà gia nhập server mới

  Số lượng: 01
  Mở ra nhận:
  - 05 Thiên Nguyên Tụ Hồn Đan
  - 200 Công Cụ Sửa Chữa
  - 05 Thập Hương Noãn Tán
  - 05 Mộc Hương Dược Tễ
02

Triệu Mẫn

Giới thiệu: Sau bao sóng gió, Trương Vô Kỵ đã hiểu ra được Triệu Mẫn mới là người mình yêu thực sự.
Cách nhận: Tham gia các Event trên Fanpage Cửu Âm Chân Kinh.

 • Hổ Phách Nội Tu Đan

  Số lượng: 05
  Tăng 100% nội tu duy trì 30 phút.
 • Kim Nguyên Tái Sinh Đan

  - Số lượng: 03
  - Gia tăng sức mạnh trong cấm địa.
  - Tính chất: Khóa
 • Tuyệt Địa (14 ngày)

  - Tọa kỵ có tốc độ di chuyển 10.5
  - Số lượng: 01
  - Hạn dùng: 14 ngày
  - Tính chất: khóa
 • Túi Gấm Mở Rộng

  - Số lượng: 01
  - Tính chất: khóa
 • Tuyết Liên Quả

  - Số lượng: 05
  - Tăng 50.000 tu vi
  - Tính chất: Khóa
03

Chu Chỉ Nhược

Giới thiệu: Chu Chỉ Nhược luôn đau khổ giữa chữ hiếu và chữ tình, bị kẹp giữa ân sư và Trương Vô Kỵ.
Cách nhận: Tham gia event trên Fanpage Cửu Âm Chân Kinh.

 • Môn Phái/ Thế Lực Tham Ngộ Bản (14 ngày)

  - Số lượng: 01
  - Giảm 25% thời gian tu luyện nội công môn phái hoặc thế lực
  - Hạn dùng: 14 ngày
 • Thiên Sơn Tuyết Liên Quả

  - Số lượng: 05
  - Tăng 10 vạn tu vi
  - Tính chất: Khóa
 • Kim Nguyên Tái Sinh Đan

  - Số lượng: 05
  - Gia tăng sức mạnh trong cấm địa
  - Tính chất: Khóa
 • Đặc Quyền Hoàng Thất Cửu Âm

  Số lượng: 01
  Mở dùng sẽ nhận được rất nhiều vật phẩm ingame hữu ích
  - 10 Hành Cước Lệnh
  - 10 Cá Sốt Canh Xương
  - 05 Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan
  - 05 Đại Như Ý Hoàn
  - 10 Địa Hoàng Đan
  - 10 Sửa Công Cụ -III
  - 05 Thiên Thừa Đan
  - 05 Vô Cực Khiêu Chiến Lệnh
  - 01 Ngự Phong Thần Thủy (3 ngày)
  - 01 Tôn Hiệu Du Kiếm Giang Hồ
  - Tính chất: khóa
 • Tôn Hiệu "Bảo Giá Hộ Hàng"

  - Số lượng: 01
  - Đặc điểm: Tôn hiệu hình động "Bảo Giá Hộ Hàng"
  - Tính chất: Khóa
04

Ỷ Thiên

Giới thiệu: Ỷ Thiên kiếm là báu vật trong võ lâm, nếu ai nắm được sẽ hiệu triệu thiên hạ.
Cách nhận: Báo game, event trên Fanpage Cửu Âm Chân Kinh.

 • Rương thời trang Anh Vĩ

  Số lượng: 01
  Mở ra có thể nhận thời trạng lạ 30 ngày.
 • Màn Thầu

  - Số lượng: 30
  - Tăng 20 độ no
  - Khóa
 • Hổ Phách Nội Tu Đan

  - Số lượng: 05
  - Tăng 100% tốc độ chuyển hóa nội tu, duy trì 30 phút
  - Tính chất: Khóa
 • Túi Mở Rộng Tinh Xảo

  - Số lượng: 01
  - Gồm các túi mở rộng ô
  - Khóa
 • Tuyết Liên Quả

  - Số lượng: 05
  - Tăng 50.000 tu vi
  - Tính chất: Khóa
05

Báo Danh Máy Chủ Mới

Giới thiệu: Khai mở máy chủ mới Trương Vô Kỵ, không thể thiếu các gói giftcode hữu ích đi kèm.
Cách nhận: Báo danh tại trang Intro máy chủ mới Trương Vô Kỵ

 • Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan

  - Số lượng: 10
  - Tăng 200% tốc độ chuyển hóa, duy trì 60 phút
  - Tính chất: Khóa
 • Quà Tân Máy Chủ

  - Số lượng: 01
  Gồm:
  - 400L Bạc Vụn
  - 20 Địa Hoàng Đan
  - 10 Đại Như Ý Hoàn
  - 05 Kim Nguyên Tái Sinh Đan
  - 01 Túi Vật Phẩm
  - 10 Tàng Đầu Lộ Vĩ
  - 30 Thương Thuật Hoàn
  - 30 Hoàn Tâm Đan
  - Khóa
 • Túi Mở Rộng Ưu

  - Số lượng: 01
  - Gồm các túi mở rộng ô
  - Khóa
 • Diện Mục Toàn Phi "Lễ Hạp"

  - Số lượng: 01
  - Bộ võ học Diện Mục Toàn Phi Cước
  - Khóa
 • Tuyết Liên Quả

  - Số lượng: 05
  - Tăng 50.000 tu vi
  - Tính chất: Khóa
06

7 Năm

Giới thiệu: 7 năm 1 hành trình
Cách nhận: Gửi lời chúc đạt 1000 tại intro phiên bản Thánh Hỏa Minh Tôn

 • Túi Mở Rộng Ưu

  Số lượng: 01
  Đặc điểm: Gồm các loại túi 18 ô, kéo dài trong 336h.
 • Tôn hiệu "Thánh Hỏa Minh Tôn"

  Số lượng: 01
  Tôn hiệu Thánh Hỏa Minh Tôn vĩnh viễn
 • Thiên Sơn Tuyết Liên Quả

  Số lượng: 05
  Sử dụng tăng 100.000 Tu vi
 • Phiếu Điểm Sôi Nổi

  Số lượng: 50 điểm
  Sử dụng tăng 50 điểm sôi nổi trong phiên bản mới
07

Thánh Hỏa Minh Tôn

Giới thiệu: Thánh Hỏa Minh Tôn, Minh Giáo Xuất Thế - Thiên Hạ Đại Loạn.
Cách nhận: Tham gia các Event trên Fanpage Cửu Âm Chân Kinh.

 • Danh tuấn giang hồ (3 ngày)

  Số lượng: 01
  Nhận ngay danh tuấn 3 ngày
 • Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan

  Số lượng: 05
  Tăng 200% tốc độ chuyển hóa, duy trì 60 phút
 • Thẻ Tân Thủ Thánh Hỏa Minh Tôn

  Số lượng: 01
  Gồm:
  - Thẻ Tân Thủ Thánh Hỏa Minh Tôn (1)
  - Thẻ Tân Thủ Thánh Hỏa Minh Tôn (2)
  - Thẻ Tân Thủ Thánh Hỏa Minh Tôn (3)
  - Thẻ Tân Thủ Thánh Hỏa Minh Tôn (4)
 • Túi Mở Rộng Ưu

  Số lượng: 02
  Gồm 4 loại túi 18 ô
 • Ngự Phong Thần Thủy (14 ngày)

  Số lượng: 01
  Dùng xong tăng tốc độ di chuyển nhân vật
08

Tuyết Vực Đào Sát

Giới thiệu: Ra mắt chiến trường sinh tồn PUBG.
Cách nhận: Thông qua các trang báo game.

 • Hổ Phách Nội Tu Đan

  Số lượng: 05
  Tăng 100% tốc độ chuyển hóa nội tu, duy trì 30 phút
 • Địa Hoàng Đan

  Số lượng: 10
  Công hiệu: mọi thuộc tính cơ bản tăng 20 duy trì 20 phút
 • Quyển Tẩy Luyện Kỹ Năng Bảo Vật

  Số lượng: 10
  Sử dụng thay đổi kỹ năng bảo vật
 • Thúy Ngọc Nội Tu Đan

  Số lượng: 05
  Tăng 100% tốc độ nội tu trong 1 giờ
 • Quà Tuyết Vực Đào Sát

  Số lượng: 01
  Gồm tôn hiệu Tuyết Vực Thích Khách và các vật phẩm trong phiên bản Tuyết Vực Đào Sát
09

Mừng Sinh Nhật

Giới thiệu: Mừng sinh nhật Cửu Âm Chân Kinh
Cách nhận: Gửi lời chúc đạt 3000 tại intro phiên bản Thánh Hỏa Minh Tôn

 • Võ Đạo Tranh Phong Lệnh Bài

  Số lượng: 10
  Sử dụng đổi các vật phẩm trong tiệm Võ Đạo Tranh Phong
 • Thúy Ngọc Nội Tu Đan

  Số lượng: 05
  Tăng 100% tốc độ nội tu trong 60 phút
 • Ngự Phong Thần Thủy (14 ngày)

  Số lượng: 01
  Tăng tốc độ di chuyển nhân vật
 • Quyển Tẩy Luyện Kỹ Năng Bảo Vật

  Số lượng: 20
  Sử dụng thay đổi kỹ năng bảo vật
010

Tàng Long Mị Ảnh

Giới thiệu: Nơi võ kỹ Thái Cực Quyền, Đả Cẩu Bổng, Long Trảo Thủ lên ngôi.
Cách nhận: Tham gia các Event trên Fanpage Cửu Âm Chân Kinh.

 • Ngự Phong Thần Thủy (10 ngày)

  Số lượng: 01
  Tăng tốc độ di chuyển nhân vật
 • Quà Tàng Long Mị Ảnh

  Số lượng: 01
  Gồm các phần quà có trong phiên bản Tàng Long Mị Ảnh
 • Quyển Cán Tẩy

  Số lượng: 10
  Sử dụng thay đổi thuộc tính trang bị
 • Kỳ Trân Dị Bảo

  Số lượng: 03
  Tăng nội công, tu vi và chân khí
 • Thẻ Dịch Dung

  Số lượng: 02
  Có thể thay đổi khuôn mặt nhân vật
011

Võ Đạo Vi Tôn

Giới thiệu: Quyết chiến Chính Tà-Chương kết Ác Nhân Cốc Chiến
Cách nhận: Tham gia các Event trên Fanpage Cửu Âm Chân Kinh.

 • Quà [Võ Đạo Vi Tôn]

  Số lượng: 01
  Gồm các phần quà đặc biệt trong phiên bản Võ Đạo Vi Tôn
 • Mã Tiêu Tuyệt Địa (14 ngày)

  Số lượng: 01
  Thú cưỡi tốc độ 10.5
 • Thiên Sơn Tuyết Liên Quả

  Số lượng: 05
  Sử dụng tăng 100.000 tu vi
 • Triều Dương Nội Tu Đan

  Số lượng: 05
  Tăng 200% tốc độ chuyển hóa nội tu, duy trì 15 phút
 • Kim Nguyên Tái Sinh Đan

  Số lượng: 05
  Nhân đôi sát thương trong cấm địa
012

Niềm Tin

Giới thiệu: Mừng sinh nhật Cửu Âm Chân Kinh
Cách nhận: Gửi lời chúc đạt 5000 tại intro phiên bản Thánh Hỏa Minh Tôn

 • Hoành Tướng Quân

  Số lượng: 01
  Mở ngẫu nhiên nhận được PVC trang sức lưng Hoành Tướng Quân 3 ngày, 7 ngày hoặc 30 ngày
 • Mã Tiêu Tuyệt Địa (14 ngày)

  Số lượng: 01
  Thú cưỡi tốc độ 10.5
 • Quyển Cán Tẩy

  Số lượng: 10
  Sử dụng thay đổi thuộc tính trang bị
 • Tinh Chế Nguyệt Ngưng Nội Tu Đan

  Số lượng: 05
  Tăng 200% tốc độ chuyển hóa, duy trì 60 phút

STT

Tài khoản Máy chủ Gói quà Thời gian nhận

Chưa có dữ liệu