Nhận quà Năm Mới

Thời gian

Từ ngày 30/12 đến hết ngày 01/01/2015.

 

Phạm vi

Toàn bộ các cụm máy chủ Cửu Âm Chân Kinh.

 

Nội dung

Mỗi ngày người chơi có thể nhận ở chỗ NPC Đại Sứ Sự Kiện những món quà thú vị với ý nghĩa chúc mừng năm mới. Chúc quý nhân sỹ một năm mới vui vẻ, ấm áp và hạnh phúc.

Túi Quà Năm Mới Vui Vẻ (30/12/2014)

 

Vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Mô tả

Địa Hoàng Đan

02

Tăng 20 thuộc tính cơ bản

Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan

03

Tăng 10.000 tu vi chuyển hóa

Thiên Sơn Tuyết Liên Quả

01

Tăng 10 vạn tu vi

 

Túi Quà Năm Mới Ấm Áp (31/12/2014)

 

Vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Mô tả

Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan

05

Tăng 10.000 tu vi chuyển hóa

Khiêu Chiến Lệnh

05

Tùy chọn BOSS truy nã cấp Tiểu Hữu Danh Khí

Bách Hiểu Binh Lục (trung)

05

Tăng 2 điểm tiến độ sát thương vũ khí tương ứng

 

Túi Quà Năm Mới Hạnh Phúc (01/01/2015)

 

Vật phẩm

Hình ảnh

Số lượng

Mô tả

Hỗn Nguyên Dịch Cân Đan

05

Tăng 10.000 tu vi chuyển hóa 

Bách Hiểu Binh Lục (trung)

05

Tăng 2 điểm tiến độ sát thương vũ khí tương ứng 

Ngự Phong Thần Thủy (3 ngày)

01

Tăng tốc độ di chuyển