Cần Tu Khổ Luyện

Quý nhân sĩ chỉ cần đến chỗ đại sứ sự kiện Lâm Lương nhận nhiệm vụ Cần Tu Khổ Luyện, sau đó tham gia vào cách chơi được chỉ định là đã có thể nhận được lượng lớn binh lục tiến cấp. Cơ hội lớn, quà lớn, chư vị nhân sĩ chớ bỏ qua nhé!

 

Thời gian

  • Từ sau bảo trì ngày 27/04 đến ngày 03/05/2017.

Phạm vi

  • Áp dụng cho tất cả các máy chủ Cửu Âm Chân Kinh

Nội dung

  • Trong thời gian diễn ra sự kiện, quý nhân sĩ đến gặp đại sứ sự kiện Lâm Dương để nhận nhiệm vụ. Tham gia vào các cách chơi sẽ nhận được số lần tham gia và phần thưởng tương ứng như sau:

Cách chơi

Số lần tham gia

Phần thưởng

Do thám

5 lần/ ngày

Binh lục (tiến cấp 1) x5

Đoạt thư

3 lần/ ngày

Binh lục (tiến cấp 1) x10

Cấm địa

7 lần/ tuần

Binh lục (tiến cấp 1) x50

Giang hồ thích quán

8 lần/ ngày

Binh lục (tiến cấp 1) x20

Môn phái chiến (MPC thường hoặc liên SV)

2 lần/ tuần

Binh lục (tiến cấp 1) x50

Hào kiệt giang hồ

6 lần/ ngày

Binh lục (tiến cấp 1) x10

Lưu ý

  • Binh lục (Tiến cấp 1): Dùng có thể tăng 1 điểm binh lục, chỉ được sử dụng với binh lục có sát thương 194 trở xuống.
  • Đối với Thích quán giang hồ phải hoàn thành 6 lần 1 Ải thế lực mới được tính (đi THTH sẽ không được tính).