Quà Tri Ân

Chào mừng phiên bản Duy Ngã Độc Tôn ra mắt, trong thời gian diễn ra sự kiện hệ thống sẽ căn cứ vào tiến độ Cửu Âm Chí của mỗi máy chủ để trực tiếp tăng nội công cho các hiệp khách. Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết sự kiện sau đây.

 

Thời gian

 • Sau khi cập nhật phiên bản mới ngày 27/09/2018 đến 23h59 ngày 10/10/2018.

Phạm vi

 • Toàn bộ máy chủ

Nội dung

Trong thời gian diễn ra sự kiện hệ thống sẽ căn cứ vào tiến độ Cửu Âm Chí của mỗi máy chủ để trực tiếp tăng nội công cho các hiệp khách thỏa mãn các điều kiện dưới đây:

• Đối với máy chủ S10:

 • Tham gia sự kiện có thể trực tiếp đến chỗ NPC Thụ Nghiệp Môn Phái ở các đại tông phái tăng nội 2 đến tầng 36, đồng thời đả thông các huyệt vị tương ứng của nội 1. Khi tham gia sự kiện đồng thời phải thỏa mãn các điều kiện sau:

- Nội 1 môn phái đã tu luyện đến tầng 30

- Nội 2 môn phái chưa tu luyện đến tầng 36

 Đối với máy chủ S1-9:

+ Phúc lợi I: Cửu Âm Chí Nội Công 6

 • Tham gia sự kiện có thể trực tiếp đến NPC Thụ Nghiệp Môn Phái của các đại tông phái tăng nội 6 môn phái đến tầng 36. Khi tham gia sự kiện phải đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

- Là người chơi có Danh tuấn giang hồ.

- Nội 5 môn phái đã tu luyện đến tầng 36.

- Nội 6 môn phái chưa tu luyện đến tầng 36.

- Là nhân vật ở các sự kiện trước đó chưa nhận qua phúc lợi này (Mỗi nhân vật chỉ tối đa nhận được 1 lần duy nhất).

+ Phúc lợi II: Cửu Âm Chí Nội Công 5

 • Tham gia sự kiện có thể trực tiếp đến NPC Thụ Nghiệp Môn Phái của các đại tông phái tăng nội 4 môn phái đến tầng 49, đồng thời nội 5 có thể tu luyện đến tầng 9, và mở các huyệt vị kinh mạch tương ứng của nội 1-3. Khi tham gia sự kiện phải đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

- Nội 3 môn phái đã luyện đến tầng 30.

- Nội 4 môn phái chưa tu luyện đến tầng 49.

 Lưu ý

 • Máy chủ chưa mở Nội Công 3 chưa thể tham gia sự kiện này.
 • Có thân phận sư huynh đệ không thể tham gia sự kiện.
 • Trong thời gian sự kiện, bất kể hiệp sĩ nào có hành vi phản sư từ bát đại môn phái hay cốt truyện thiên hạ biến đều không thể tham gia sự kiện.
 • Phương thức đả thông huyệt vị kinh mạch là để trực tiếp tăng nội công và số tầng tương ứng của huyệt vị đó.
 • Nếu người chơi có tầng nội công hoặc giới hạn cao hơn tầng mà sự kiện tặng thì tầng nội công vốn có hay giới hạn sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự kiện.
 • Trong thời gian sự kiện chỉ có thể tham gia 1 lần.

 

Chưởng Quản kính bút