Là thành trấn tuyết phủ mênh mông duy nhất nơi đây, thành Tuyết Lăng là chiến trường có địa thế mang tính chiến lược, cũng như sự tồn tại của các nhân vật như nội ứng, trung thần tạo ra một giang hồ vô gian đạo trên thành Tuyết Lăng.

Chiến trường thành Lăng Tiêu được tạo thành bởi thế lực 4 phương lần lượt là: bên thủ thành Lăng Tiêu; bên công kích là Băng Linh cốc, Huyết Đao môn và Tuyết Sơn thánh vực. Sau khi người lựa chọn tiến vào thành Lăng Tiêu sẽ tùy cơ mà thân phận ở một bên thế lực nào đó, sau đó truyền đến khu vực có thế lực tương ứng.

Nếu người chơi rút phải thân phận nội ứng thì sẽ nhận được một thẻ bài thân phận mà thế lực mình thuộc, mỗi một thế lực ít nhất có 1 nội ứng trong thế lực khác. Người chơi có thân phận nội ứng trước khi thân phận bị bại lộ có thể tự mình chọn lựa làm lộ thân phận mình không.

Sau khi thân phận trở về đúng với thế lực mình thuộc thì mọi quy tắc cách chơi đều tuân theo quy tắc của thế lực gốc. Chiến trường sẽ phân thành 3 giai đoạn là “Toàn dân đoạt bảo”, “Gian tế ẩn nấp và bỏ phiếu” và “Công thủ thành trì”. Thế lực 4 phương sẽ dựa vào tích điểm cuối cùng để phân định thắng thua.

Chi tiết cách chơi

Phần thưởng

Một số hình ảnh