Nếu muốn tìm hiểu bí mật của Khoái Hoạt Đảo nhất định phải thông qua Ngân Câu Phường. Ngân Câu Phường thực ra là một thế lực võ lâm sử dụng nhiều chiếc thuyền thần bí để tiến hành mưu kế lung lạc khống chế người trong giang hồ.

Sơ lược Khoái Hoạt Đảo

Điều kiện gia nhập Khoái Hoạt Đảo:
 • Hoàn thành 1 lần vượt ải cấm địa Ngân Câu Phảng
 • Thực lực đạt nội 3 tầng 30 trở lên (Hoặc điểm nội công đạt 61)
 • Trong túi có 1 trong 3 đạo cụ: Khoái Hoạt Đảo Kim Lệnh, Khoái Hoạt Đảo Ngân Lệnh hoặc Phúc Thọ Diên Niên.
  • + Khoái Hoạt Đảo Ngân Lệnh: Đổi bằng điểm Chuyên Gia
  • + Khoái Hoạt Đảo Kim Lệnh: Nhận được qua sự kiện, kỳ ngộ.
  • + Phúc Thọ Diên Niên : Gặp NPC Ngải Phong Lưu(412,771) nhận nhiệm vụ sẽ nhận được 999 viên. Khi sử dụng Phúc Thọ Diên Niên để vào Khoái Hoạt Đảo thì cứ sau 30s sẽ trừ 1 viên. Trong túi hết Phúc Thọ Diên Niên thì sẽ bị đưa ra khỏi đảo.
 • Hoàn thành xong Cửu Âm Chí phẩm 6
Hướng dẫn cách vào:
 • Trò chuyện với NPC Ngải Lưu Phong (Yên Vũ Trang 412, 771) để vào Khoái Hoạt Đảo. Sau khi vào Khoái Hoạt Đảo sẽ có người tiếp dẫn ở Khoái Hoạt Tuyền đón tiếp, giúp người mới tới thay y phục và đeo mặt nạ.
Lưu ý:
 • Đạo cụ Khoái Hoạt Kim Lệnh, Ngân Lệnh phải có ở trong hành trang, nếu không sẽ bị đưa ra khỏi đảo.
 • Phúc Thọ Diên Niên là đạo cụ tiêu hao theo thời gian, cứ cách mỗi 1 khoảng thời gian nhất định sẽ khấu trừ 1 cái, tiêu hao hết sẽ bị đưa ra khỏi đảo.
 • Thời gian mở Khoái Hoạt Đảo mỗi ngày: 10h00-14h00, 18h00-24h00, tổng cộng 10 tiếng.

Võ học mới

Cùng lúc với sự ra mắt của Ngân Câu Phảng và Khoái Hoạt Đảo cấm địa là sự xuất hiện của những bộ võ học mới, chiêu chiêu thức thức đều độc đáo vô cùng, là tinh tuyển trăm chọn ngàn lựa từ tinh túy võ thuật thời bấy giờ.

Hình Tên Kỹ Năng Loại Chiêu Đánh Giá Hiệu Quả (tầng 1)
Ám Hương Sơ Ảnh Thực Chiêu

Sơ ảnh hoành tà, ám hương phù động, một đòn quỷ mị tạo ra 1 đòn Âm sát thương: tấn công kèm hiệu quả cấm khinh công, duy trì 2s, có thể ảo hóa ra [Mị Ảnh] bên cạnh mục tiêu.

Mị Ảnh múa nhảy tại chỗ, tạo sát thương cho địch xung quanh, mỗi lần đánh trúng địch thêm trạng thái "Sơ Ảnh": giảm tốc, cấm khinh công.

Trạng thái này có thể chồng 5 tầng, duy trì 2s, mỗi tầng giảm tốc 14%.

Liễm Ảnh Đào Hình Thực Chiêu

Động kỹ sinh loạn ảnh: hoành kiếm áp địch, tạo 3 đòn Âm sát thương.

Kinh phi tứ tán ai: thi triển xong thu người nhảy né biến hóa ra [Mị Ảnh] cạnh mục tiêu.

Mị Ảnh nhanh ẩn nấp xong, vung kiếm đánh bay kẻ địch trong phạm vi 5m và tạo sát thương (đánh bay bỏ qua đỡ đòn).

Hình Ảnh Bất Ly Thực Chiêu

Bộ nguyệt bồi hồi, võ ảnh lăng loạn, tấn công quanh mục tiêu tạo 2 đòn Âm sát thương: Bản thân biến hóa thành [Mị Ảnh], trong quá trình xuất chiêu, miễn dịch sát thương ngoại công.

Bôi Cung Xà Ảnh Thực Chiêu

Nhiếp ảnh truy phong, vô ảnh vô hình, một đòn nhiếp phong sẽ gây cho mục tiêu 1 đòn Âm sát thương và có thể ảo hóa ra Mị Ảnh bên cạnh mục tiêu.

Mị Ảnh phá thế đột kích vung kiếm thi triển chiêu thức [Kinh Hồn Vị Định], sau đó đánh ngã địch xung quanh, hiệu quả đánh ngã duy trì 3s.

(Hư chiêu mà Mị Ảnh thi triển không liên quan đến công lực và thời gian hồi của chiêu đó).

Kinh Hồn Vị Định Hư Chiêu

Mây tan trăng hiện, hồn hoa vờn ảnh, nhẹ nhàng ra đòn tạo 1 đòn Âm sát thương cho địch xung quanh.

Khi phá đỡ đòn của địch, thêm cho địch 4 tầng trạng thái "Kinh Hồn": giảm tốc, cấm khinh công duy trì 4s, mỗi giây suy giảm 1 tầng.

Thao Hình Diệt Ảnh Giá Chiêu

Đỡ đòn thành công 6 đòn sẽ thêm trạng thái "Diệt Ảnh" cho bản thân; Mị Ảnh phụ thể, miễn dịch 75% sát thương, duy trì 4s.

(Khi bản thân thoát khỏi trạng thái đỡ đòn, trạng thái "Diệt Ảnh" lập tức biến mất. Dùng bộ chiêu thức khác xóa đi trạng thái "Thao Hình Diệt Ảnh").

Mị Ảnh Chàng Chàng Thực Chiêu

Bóng in dưới nước, lay động không ngừng, tạo 1 đòn Âm sát thương cho địch phía trước.

Tấn công kèm hiệu quả cấm khinh công, duy trì 2s, và thêm cho bản thân trạng thái "Mị Ảnh Chàng Chàng": miễn phí 1 lần hiệu quả đánh bay, đánh ngã hoặc đánh lùi, duy trì 7s.

Quỷ Bộ Trảm Ảnh Nộ Chiêu

Lược ảnh phù quang, không chút dấu vết, tạo 1 đòn Âm sát thương cho mục tiêu, đồng thời biến hóa ra [Mị Ảnh] cạnh mục tiêu.

Mị Ảnh đột kích, trảm ảnh vô địch: Mị Ảnh trực tiếp thi triển trảm kích dạng nhảy với mục tiêu và kẻ địch xung quanh (tấn công kèm 1s đơ) tối đa trảm kích 4 lần.

(Mị Ảnh sát thương tăng khi công lực chiêu thức tăng).

Hình Tên Kỹ Năng Loại Chiêu Đánh Giá Hiệu Quả (tầng 1)
Bất Công Thực Chiêu

Có chỗ dựa không sợ, không chắc không tấn công, tạo thành 1 đòn ngoại công sát thương cho mục tiêu.

Đồng thời thêm 1 tầng trạng thái "Bất công" cho mục tiêu: Giảm 99% sát thương tấn công lần sau, mỗi đòn tiêu hao 1 tầng, duy trì 5s.

Kích Kỳ Thực Chiêu

Rời đại doanh tấn công, đạp lên mục tiêu tạo thành 2 đòn ngoại công sát thương.

Đối với mục tiêu ở trạng thái "Bất công" có thể tạo thành sát thương lớn (Tỉ lệ bạo kích cực lớn) sau đó xóa trạng thái bất công này.

Chiến Định Thực Chiêu

Vạn cử vạn đương, nhất chiến nhì định, tạo thành 4 đòn ngoại công sát thương cho mục tiêu.

Nếu mục tiêu ở trạng thái "Bất công" đỡ đòn chiêu thức này sẽ bị chấn thương, chịu thêm sát thương (Sử dụng khinh công tiếp cận mục tiêu).

Dụng Mưu Khí Chiêu

Muốn thắng địch phải củng cố mình trước, thêm trạng thái "Dụng Mưu" cho bản thân.

Nếu bị tấn công thì người tấn công sau khi thu chiêu sẽ bị phong chiêu 2s, trạng thái duy trì 7s.

Tốc Chiến Khí Chiêu

Có tật thì tồn tại, không tật thì vong, thêm trạng thái "Tốc chiến" cho bản thân.

Tăng khoảng cách và tốc độ xung phong của "Kích Kỳ" và "Chiến Định".

Tăng 50% tốc độ di chuyển và sát thương chiêu thức bộ này, duy trì 10s.

Kết thúc "Tốc chiến" bản thân rơi vào "Lực Kiệt" bị giảm tốc 10s, bị chịu thêm sát thương, duy trì 10s.

Kỳ Dịch Hư Chiêu

Vị mưu kỳ tử, tiên mưu kỳ thế, tạo 1 đòn ngoại công sát thương cho kẻ địch trước mặt.

Khi phá đỡ đòn của mục tiêu, sau 5s mục tiêu sẽ bị phá phòng lần nữa.

Binh Trá Giá Chiêu

Trong hư có thực, trong thực có hư, khiến bản thân vào trạng thái "Phản thủ vi công". Ở trạng thái đỡ đòn khi bị tấn công có thể phá chiêu thức địch và phản kích, duy trì 5s.

Khi phản phòng thành công, nếu bản thân ở trạng thái "Dụng Mưu" sẽ khiến mục tiêu định thân 4s.

Phương Viên Nộ Chiêu

Phương Viên Khí Trường: khi phát động khí trường, chấn động kẻ địch trong phạm vi 8m, làm choáng 0.5s. Khí trường tạo sát thương duy trì đối với kẻ địch trong phạm vi (càng gần trung tâm khí trường chịu sát thương càng lớn)

Nếu bị tấn công thì người tấn công sau khi thu chiêu sẽ bị phong chiêu 2s, trạng thái duy trì 7s.

Hình Tên Kỹ Năng Loại Chiêu Đánh Giá Hiệu Quả (tầng 1)
Địa Hổ Thực Chiêu

Thiên Vương che Địa Hổ, ngẫu nhiên tạo thành 1 đòn ngoại công sát thương cho mục tiêu.

Khi điểm Né là Đơn: tấn công kèm hiệu quả định thân duy trì 5s

Bản Đằng Hư Chiêu

Chưởng trung do khả trọng, thủ hạ mạc ngôn khinh, ngẫu nhiên tạo 1 đòn ngoại công sát thương cho mục tiêu.

Khi phá đỡ đòn của địch: điểm số là đôi, làm choáng mục tiêu, thời gian choáng ngẫu nhiên 0s - 4s

Trường Tam Thực Chiêu

Xúc sắc lục song 6 điểm, ngẫu nhiên tạo 1 đòn ngoại công sát thương cho mục tiêu.

Khi điểm ném nhỏ: tấn công kèm hiệu quả Phong chiêu, cấm nhảy (bỏ qua đỡ đòn của mục tiêu).

Khi điểm ném lớn: tấn công kèm giảm tốc 50%, giảm mạnh chính xác (bỏ qua đỡ đòn của mục tiêu)

Quý Nhân Khí Chiêu

Cầm xúc xắc trong tay, điểm ném ngẫu nhiên, cứ 5s tự động nhận 1 điểm số (duy trì 5s), trạng thái duy trì 30s

Mai Hoa Thực Chiêu

Giao xúc xắc, chơi sôi nổi, ngẫu nhiên tạo 1 đòn ngoại công sát thương cho mục tiêu.

Chiêu thức có thể đánh lùi mục tiêu 5m.

Khi điểm ném là bội số của 5 thì sát thương nhân đôi.

Thiên Vương Nộ Chiêu

Xúc sắc lung linh an hồng đậu, nhập cốt tương tri bất tri, tạo cho mục tiêu 6 đòn ngoại công sát thương. Khi bản thân ở trạng thái điểm ném:

Mỗi đòn kèm hiệu quả đơ (Bỏ qua đỡ đòn của mục tiêu), Mỗi đòn kèm hiệu quả bắn 100% sát thương

(Phạm vi bắn do điểm số ném quyết định)