Mỗi tháng, hệ thống sẽ phát “Thiệp mời Vô Khuyết Công Tử” cho người chơi thỏa mãn điều kiện, người chơi có thể dùng nó đến chỗ NPC chỉ định mua Cung Chủ Lệnh tham gia “Thi tuyển Vô Khuyết Công Tử”.

Cuộc canh tranh trở thành Vô Khuyết là bữa tiệc do cung chủ Di Hoa Cung mời tất cả các nam nhân chưa kết hôn trên giang hồ đến để tham gia cuộc thi. Những nam nhân tham gia cuộc tuyển chọn này không chỉ tài sản phong phú mà còn phải tinh thông cầm kỳ thi họa, chiêu thức nội công độc bộ giang hồ, còn cần phải có dung mạo của Phan An hay Tống Ngọc, thần thái ngọc thụ lâm phong.

Hoa Vô Khuyết là đệ tử nam duy nhất của Di Hoa Cung, ngoài việc có danh hiệu của riêng mình, thì Hoa Vô Khuyết còn có được một phần Minh Ngọc thần công của Di Hoa Cung và một bộ võ học thần bí. Thông qua kinh nghiệm môn phái, mặc ngọc mai hoa và cung chủ lệnh tích lũy được, có thể nhận được chương sau của nội công và bộ sách võ thuật. Đặc biệt còn có thể nhận được bộ y phục biểu trưng cho địa vị của Hoa Vô Khuyết, có thể tự do ra vào Di Hoa Cung.

Vinh dự quán quân

  • Nhận được tôn hiệu Hoa Vô Khuyết Công Tử
  • Nhận được 1 phần nội công Minh Ngọc Thần Công của Di Hoa Cung, và trang 1 của bộ võ học Hoa Thần Thất Thức đã được cải biên, sau đó có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ thường ngày và sự kiện của Di Hoa Cung, tích lũy Mặc Ngọc Mai Hoa và Cung Chủ Lệnh đến chỗ NPC chỉ định để đổi những trang tiếp theo của võ học và nội công.
  • Nhận được 1 bộ đồ thân phận tượng trưng cho địa vị Hoa Vô Khuyết, có thể tự do đi lại trong Di Hoa Cung.
  • Tất cả những người tham dự đều nhận được tôn hiệu chuyên thuộc của cuộc thi tuyển Hoa Vô Khuyết.

Video