Cách chơi mới trong hàng loạt các sự kiện và tính năng của Cửu Âm Chân Kinh - phiên bản Đại Anh Hùng! 

 

 

  • Cách chơi thế lực - Kim Châm Thẩm Gia, Vạn Thú Sơn Trang, Từ Gia Trang tăng mới thi triển nội công và võ học cao cấp.
  • Cách chơi tâm ma - tăng tỷ lệ rớt Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm. Tăng mới vật phẩm rớt “Thuần Dương Phù Kiếm” (dùng đổi “Phác Cụ”)
  • Cách chơi thời tiết - giảm khí huyết BOSS Sát Thủ Đường Chủ trong cách chơi sát thủ môn phái, và tăng thưởng rớt của sát thủ giang hồ, thêm mới Sa Mạc Đoạt Bảo, cách chơi bảo rương điều chỉnh tỷ lệ rớt các mảnh nội công võ học.
  • Cách chơi kỳ ngộ - khi  kích phát kỳ ngộ, sẽ phát bối cảnh âm nhạc đặc biệt đối với người chơi.
  • Cách chơi cấm địa - trong thưởng qua ải cấm địa tăng mới rớt Ngọc Trang, Kim Trang và bản vẽ chế tạo của Thước, Tiêu, Hộ Chỉ, đồng thời mở Nhạn Môn Quan - Thủ Quân (Khó) và Nhạn Môn Quan - Phản Quân (Thường) (Cửa vào: Yến Kinh 1644, 895)
  • Hệ thống offline mở thêm cho các map Đào Hoa Đảo , Di Hoa Cung , Vô Căn Môn cho người chơi offline làm công.
  • Hệ thống người chơi làm công offline Sáng và Đêm sẽ có thay đổi tại 5 thành thị và 4 thôn tân thủ.