Thời gian

18h00 - 24h00 mỗi ngày, người chơi với thân phận cá nhân báo danh tham gia đối kháng các hình thức của chiến trường nhận cấp chiến trường, được xem là cấp Đại Sư Chiến Trường.

 

Quy tắc

Mỗi ngày cấp đại sư đạt điểm cao nhất ở 4 trận được xem là cấp đại sư có hiệu lực mỗi ngày, nếu không tham gia đủ 4 trận, hoặc chưa đủ số trận xem như là Đại Sư Chiến Trường cấp 0.

Mỗi tuần lấy cấp đại sư của 4 người cao nhất mỗi ngày tổng hợp lại thành tích cuối cùng của mỗi tuần, căn cứ thứ tự cao thấp của thành tích này để xếp hạng. Bảng này sẽ được cập nhật vào 6h00 mỗi sáng thứ 2 hàng tuần.

Cấp Đại Sư Chiến Trường sẽ xóa vào lúc 12h00 trưa thứ 2 tuần tiếp theo, và bắt đầu lại cho tuần mới tiếp tục tranh đấu.

Người chơi top 10 BXH Đại Sư Chiến Trường sẽ có tư cách mua Thẻ Đại Sư Chiến Trường, người chơi có thể sau 6h mỗi sáng thứ 2 căn cứ xếp hạng đến chỗ Đại Sư Chiến Trường ở thành Tô Châu-Trương Thắng (538 435) mua Thẻ Đại Sư Chiến Trường. Thời gian hiệu lực của BXH này là 1 tuần, sẽ tiến hành xếp hạng căn cứ vào thành tích mới của người chơi vào thứ 2 của tuần sau.

 

Phần thưởng

Mỗi Thẻ Đại Sư Chiến Trường cần tốn 100 điểm chiến trường đổi, mua xong cố định.

Hạng 1 bảng đại sư, mỗi tuần có tư cách mua 03 Thẻ Đại Sư Chiến Trường.

Hạng 2 mỗi tuần có tư cách mua 02 Thẻ Đại Sư Chiến Trường.

Hạng 3 đến hạng 10 mỗi tuần có thể mua 01 Thẻ Đại Sư Chiến Trường.

Thời gian hồi để đổi Thẻ Đại Sư Chiến Trường này là 1 tuần, mỗi tuần đổi xong số lượng nhất định sẽ không thể đổi tiếp. Nếu người chơi có hạng trong thời gian này mà không tiến hành đổi liên quan sẽ xem như từ bỏ đổi.

Thu thập đủ số lượng Thẻ Đại Sư Chiến Trường, có thể đổi Ngọc Trang phẩm 6 chiến trường.

 

Xem giao diện

Chiến trường - Cấp Đại Sư, tiến hành xem thành tích mỗi tuần.

 

Mỗi Thẻ Đại Sư Chiến Trường cần tốn 100 điểm chiến trường đổi, mua xong cố định.